Annons
Magsårsbakterie ökar blödningsrisk
Bakterien helicobacter pylori.

Magsårsbakterie ökar blödningsrisk

Bakterien helicobacter pylori fördubblar blödningsrisken vid lågdosbehandling med acetylsalicylsyra.

28 sep 2018, kl 09:26
0

Annons

Forskare i Australien har undersökt hur en infektion med magsårsbakterien helicobacter pylori påverkar personer som behandlas med dagliga låga doser av acetylsalicylsyra, ASA, (till exempel Trombyl). Sådan behandling ges för att förhindra proppbildning i hjärtat och blodkärlen.

Eftersom ökad risk för blödningar är en vanlig biverkning av ASA i sig ville forskarna ta reda på om helicabacter pylori förändrar blödningsrisken i magen. De gjorde en översikt över forskningen på området och fann sju tidigare studier av god kvalitet som undersökt hur helicobacter pylori påverkar magblödningsrisken. Forskarna har publicerat sin forskningsöversikt i den vetenskapliga tidskriften Medical journal of Australia.

De sju studierna som ingick i översikten hade sammanlagt 1 172 deltagare. En sammanvägd analys av studierna visade att patienter med helicobacter pylori-infektion hade drygt dubbelt så hög risk för magblödning vid lågdosbehandling med ASA som patienter utan en sådan infektion.

Forskarna rekommenderar därför att läkare ska överväga att testa om patienter har helicobacter pylori innan lågdosbehandling med ASA sätts in. Särskilt hos patienter som har många riskfaktorer för magblödning rekommenderas testning och behandling av infektionen vid positivt testsvar. Riskfaktorer för magblödning är tidigare blödningar, rökning, hög ålder och behandling med vissa andra smärtstillande läkemedel.

Lågdosbehandling med ASA har även nyligen uppmärksammats i en annan stor forskningsstudie som bekräftade tidigare rön om att sådan behandling inte bör ges primärpreventivt till hjärt-kärlfriska personer. Detta eftersom inte nyttan då överstiger riskerna med behandlingen. När det gäller sekundärpreventiv behandling för att till exempel förebygga återfall i hjärtinfarkt är dock ASA-behandling en rekommenderad och vanlig behandling.