SMI vill ha hjälp av allmänheten att följa årets influensa

De första influensafallen har redan rapporterats i ett par landsting i Sverige. Då avfyrar Smittskyddsinstitutet startskottet för ett nytt sätt att ? med allmänhetens hjälp ? hålla koll på influensans framfart genom webbplatsen Influensakoll.

17 nov 2011, kl 13:00
0

Annons

Eftersom de allra flesta som får influensa inte behöver uppsöka läkare är mörkertalet om antalet sjuka stort. Genom den nya webbplatsen Influensakoll, där allmänheten rapporterar, kan influensans spridning kartläggas mycket säkrare.

Alla som ställer upp som rapportörer får varje vecka en förfrågan via e-post om de insjuknat i någon infektion under veckan som gått och får ett kort frågeformulär om eventuella symptom. Så småningom kommer influensakoll.se att visa hur stor andel av deltagarna som har influensaliknande sjukdom i olika delar av landet.

Genom en karta kommer man att varje vecka kunna följa hur många som är sjuka och zooma in sitt lokala område. Hur rättvisande det blir beror på hur många rapportörer som är aktiva runt om i landet. Ju fler som är med i Influensakoll, desto klarare bild av läget och desto snabbare kan sjukvården och samhället agera.

En liknande funktion finns även på Google Flu Trends, som sammanställer statistik utifrån vilka sökningar som görs på sökmotorn Google.

Influensakoll är en del av Influezanet, ett europeiskt webbaserat övervakningssystem för att följa förekomst av influensaliknande sjukdom i befolkningen. Det kommer ursprungligen från Holland och har spridits till Belgien, Portugal, Italien och England. Nu står ytterligare fem länder på tur, däribland Sverige. Projektet stöds av EU:s sjunde ramprogram.