Annons

Smärtstillande gel ska inte subventioneras

Smärtstillande medel för utvärtes bruk ska inte längre ingå i högkostnadsskyddet. Det är resultatet av TLV:s senaste genomgång. Sammantaget anser TLV att genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande mediciner ska spara runt 100 miljoner om året.

27 okt 2010, kl 12:17
0

Geler och sprayer som främst används i samband med led- och muskelskador bedöms av TLV vara av så låg svårighetsgrad att det inte finns skäl att subventionera användningen. Företagen har inte heller, anser myndigheten, visat att nyttan med medlen uppväger kostnaden.

Från den 1 februari
nästa år när TLV:s beslut börjar gälla ska även subventionen av Celebra och Arcoxia begränsas. Högkostnadsskyddet begränsas till behandling för patienter med hög risk för blödningar och magtarmbiverkningar. För det övriga sortimentet blir det inga skillnader mot tidigare. Redan i våras beslutade TLV att subventionen för hyaluronsyra och glukosamin skulle upphöra.

Granskningen har
gjorts i samverkan med bland annat Socialstyrelsen inom ramen för deras arbete med att ta fram Nationella riktlinjer för vård av rörelseorganens sjukdomar.