Annons

Skev redovisning av kliniska prövningar

Sedan 2005 måste alla kliniska prövningar som läkemedelsföretag gör I
USA registreras i en öppen databas. Men enligt en genomgång som
presenteras i JAMA idag är det fortfarande många prövningar som inte
registreras. Vissa ändrar också syftet med studien i efterhand.

2 sep 2009, kl 13:57
0

Annons

Forskargruppen har gått igenom de kliniska prövningar inom kardiologi, reumatologi och gastroenterologi vars resultat publicerats i vetenskapliga tidskrifter under 2008. Syftet var att se hur många av dessa som var korrekt registrerade i databasen clinicaltrials.gov och också jämföra vilket det primära målet angavs vara när studien registrerades, och vad det angavs vara när resultatet väl publicerades.   

Av de 323 artiklarna som forskarna granskade visade sig endast 147 stycken vara korrekt registrerade i databasen. För att vara korrekt registrerad ska den kliniska prövningen vara registrerad innan den är slutförd och det ska vara tydligt vilket det primära målet med prövningen är.

Av de 147 studier som hade registrerats korrekt kunde forskarna se en viss skillnad i hur studierna beskrevs i databasen och hur de sedan redovisades i den vetenskapliga artikeln. 46 av studierna skiljde sig åt på något sätt. I 19 av dem hade det primära målet ändrats jämfört med vad som angavs vid registrering, istället angav man ett nytt primärt mål som var mer statistiskt fördelaktigt.