Pfizer betalar rekordböter

Pfizer betalar rekordböter

Pfizer har gått med på att betala ett rekordstort belopp till den
amerikanska staten på 2,3 miljarder dollar. Uppgörelsen gäller Pfizers
felaktig marknadsföring av bland annat cox-2-hämmaren Bextra.

3 sep 2009, kl 11:21
0

Annons

Bötesbeloppet på 2,3 miljarder dollar är det största någonsin som amerikanska Department of Justice har fått igenom mot ett läkemedelsföretag. Den största delen av beloppet, 1,3 miljarder dollar, är ett bötesbelopp för olaglig marknadsföring av läkemedlet Bextra. Preparatet drogs tillbaka från marknaden 2005. Men innan dess marknadsförde Pfizer läkemedlet till läkare för indikationer som amerikanska läkemedelsverket FDA uttryckligen sagt nej till, trots att det är olagligt.  

Den resterande miljarden får företaget betala i skadestånd för den felaktiga marknadsföringen av läkemedel som Zeldox, Zyvoxid och Lyrica. Här gäller anklagelserna att Pfizer påstått att läkemedlen ska användas för fler diagnoser än vad olika staters vårdprogram angett, vilket lett till att läkare förskrivit läkemedlen i betydligt större utsträckning än annars. Det har i sin tur inneburit extra kostnader för olika staters sjukvårdsprogram. Denna miljard kommer därför delas upp mellan 49 olika stater. Enligt anklagelserna ska företaget också ha gett läkare bonus när de förskrivit några av företagets läkemedel.

Pfizer nekar till alla anklagelser men säger i ett uttalande att de i och med denna överenskommelse anser hela frågan avklarad. Det enda Pfizer erkänner är ?vissa felaktiga handlingar? i samband med marknadsföringen av Zyvoxid.

Anledningen till att amerikanska staten uppmärksammades på att det pågick tvivelaktig marknadsföring var tips från så kallade whistleblowers. Sex whistleblowers får nu dela på 102 miljoner dollar för tipsen.