SATS-studien antyder god effekt av alzheimermedel

FRÅN RIKSSTÄMMAN: Enligt data från Swedish Alzheimer Treatment Study (SATS), en stor naturalistisk behandlingsstudie som bland annat utvärderar effekten av tre acetylkolinesterashämmare, ger de omdebatterade läkemedlen en relativt god behandlingseffekt i ett tvåårsperspektiv.

1 Dec 2006, kl 15:51
0

Den så kallade SATS-studien utgör världens största naturalistiska behandlings- och uppföljningsprogram vid Alzheimers sjukdom. Det upplägg som utvärderas är tidig behandlingsintervention med acetylkolinesterashämmare, följt av uppföljning av patienterna inom ramen för strukturerade program. Studien omfattar tio svenska minneskliniker och över 1000 patienter.

Patienterna i studien försämrades i medeltal endast 1,9 (MMT-test) respektive 3,2 poäng (ADAS-cog-test) över två år vilket är signifikant bättre än förväntade resultat hos obehandlade patienter, enligt resultat som presenterats vid årets Riksstämma i Göteborg.