Annons

Sämre vaccinationsskydd hos cancerbehandlade barn

Cytostatikabehandling mot akut lymfatisk leukemi hos barn gör att vaccinationsskyddet kan försvinna. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

2 jun 2005, kl 16:57
0

Det har länge varit känt att behandling med cytostatika påverkar immunförsvaret. Läkaren Torben Eks avhandling visar dock att immunförsvaret påverkas mer negativt än man tidigare trott. Behandlade barn med leukemi kan förlora det vaccinationsskydd de hade innan, som om immunförsvaret helt glömt bort de infektioner det lärt sig att känna igen.

– Särskilt utsatta var de barn som fått mest intensiv cytostatikabehandling. Många av dessa barn svarade inte bra på en omvaccination efter behandlingen. Man kan hävda att det immunologiska minnet gått förlorat. Det normala tillståndet är nämligen att immunförsvaret utvecklar ett minne efter en vaccination. Det innebär att det sker en snabb och kraftig produktion av antikroppar vid nästa tillfälle som immunförsvaret stöter på vaccinet, säger Torben Ek i ett pressmeddelande.

Årligen drabbas runt 60 barn och ungdomar i Sverige av akut lymfatisk leukemi. Intensiv och långvarig behandling med cytostatika gör att åtta av tio barn blir botade. Men Torben Ek visar också att barnen har kvarstående skador i immunförsvaret sex månader efter att behandlingen avslutats. Många av barnen hade också förlorat det vaccinationsskydd mot difteri, stelkramp och bakteriell struplocks- och hjärnhinneinflammation, som de fått före insjuknandet i leukemi. Resultaten pekar på samma fenomen som framkommit i studier utförda på andra håll i landet (se länk till höger).