Samlad lösning för udda läkemedel efterfrågas

Nyligen blev det svårt att hitta mediciner till tuberkulossjuka barn i Sverige vilket fick till följd att behandlingen fick skjutas upp.– Problemet fanns även före omregleringen, men nu har det blivit helt absurt, tycker smittskyddsläkaren Leif Dotevall, smittskyddsläkare i Västra Götaland.– När det blev sådan här bristsituationer tidigare kunde Apoteket AB jaga fram läkemedlen om […]

9 nov 2010, kl 11:06
0

Nyligen blev det svårt att hitta mediciner till tuberkulossjuka barn i Sverige vilket fick till följd att behandlingen fick skjutas upp.
– Problemet fanns även före omregleringen, men nu har det blivit helt absurt, tycker smittskyddsläkaren Leif Dotevall, smittskyddsläkare i Västra Götaland.
– När det blev sådan här bristsituationer tidigare kunde Apoteket AB jaga fram läkemedlen om de fanns på något apotek.
Exemplet med tuberkulosläkemedlen visar att lagerhållningen av speciella och udda läkemedel måste lösas på ett nytt sätt på den omreglerade marknaden tror han och får i viss mån medhåll av Tor Gråberg på Läkemedelsverket.
– Men i första hand måste marknadskrafterna försöka lösa det här på bästa möjliga sätt.

Idag finns vare sig någon myndighet eller apoteksaktör som kan scanna av om det finns något litet lager någonstans
i Sverige.
– Det här är oerhört komplext eftersom vi idag har en marknad där avtal är tecknade mellan kedjor och leverantörer, säger Erik Thorsell, ordförande i Apoteksföreningens kvalitetsråd.
– Samtidigt är förstås alla intresserade av att lösa det här.
En lösning Tor Gråberg nämner är att man kopplar någon slags hantering till Apotekens Service varuregister. En annan som diskuterats är om branschorganisationen skulle ha en handläggare för uppgiften.
Erik Thorsell ser svårigheter med båda förslagen.
– Jag tror det är svårt för någon att få en sådan insyn i de olika arrangemangen mellan leverantörer och apotekskedjor. Det är ju ändå företagshemligheter.

När det gäller antidoter och vissa vacciner som till exempel gula febern har numera Socialstyrelsen ansvaret för försörjningen. Där har man i sin tur löst det genom att upphandla tjänsten av Apoteket AB som via Apoteket Scheele i Stockholm ser till att medlen finns tillgängliga. Kanske är en lösning att lägga fler läkemedel till den listan.
När det gäller TBC-läkemedlen är det i alla fall något som Jerker Jonsson på Smittskyddsinstitutet funderar på.
– Idag har vi inte något nationellt TB-program, hade vi det skulle samhället också tvingas garantera att det finns läkemedel.