Så kan livmoderhalscancer utrotas

Så kan livmoderhalscancer utrotas

Genom att kraftigt skala upp bland annat vaccinering mot humant papillomvirus skulle livmoderhalscancer kunna utrotas globalt till 2100, enligt ny forskning.

20 feb 2019, kl 15:40
0

I höstas rapporterade flera medier om att Australien var nära att utrota livmoderhalscancer. Tack vare utbyggda screeningprogram och hög vaccinationstäckning mot humant papillomvirus beräknas färre än fyra kvinnor på 100 000 drabbas av cancerformen år 2035.

I en studie publicerad i Lancet Oncology har forskare från bland annat Australien beräknat vad som krävs för att eliminera livmoderhalscancer i 149 av 181 länder till år 2100. Forskarna menar att det skulle vara möjligt om vaccinationer mot hpv-virus skalas upp rejält, liksom screeningprogram för cellförändringar – framför allt i låg- och medelinkomstländer där tillgången till både screening och vaccin är förhållandevis dålig, och där en stor andel av kvinnorna drabbas av livmoderhalscancer

För att nå målet med färre än fyra cancerfall per 100 000 kvinnor globalt år 2100 skulle det enligt forskarna krävas en snabb uppskalning till en vaccinationstäckning på mellan 80 och 100 procent redan nästa år. Dessutom skulle det krävas utbyggda screeningprogram så att alla kvinnor får genomgå minst två screeningar – vid 35 och 45 års ålder. I Sverige kallas alla kvinnor mellan 23 och 49 års ålder till gynekologisk cellprovtagning vart tredje år.

I höginkomstländer som USA, Finland och Kanada skulle utrotningsmålet med denna uppskalning kunna nås redan inom 20 till 40 år, förutspår forskarna.

Men en så drastisk ökning av förebyggande åtgärder är knappast realistisk. Med en mer gradvis uppskalning är forskarnas bedömning att livmoderhalscancer kan vara utrotat i höginkomstländer, och nästan så, i medelinkomstländer i slutet av århundradet, medan fortfarande 14 av 100 000 kvinnor i låginkomstländer skulle drabbas.

Om man däremot inte gör någonting alls, utan screening och vaccinationer fortsätter som i dag beräknas 600 000 kvinnor få livmoderhalscancer under nästa år och totalt 44 miljoner de närmaste 50 åren. Två-tredjedelar av dessa fall, och uppskattningsvis 15 miljoner dödsfall, skulle inträffa i låg- och medelinkomstländer.

– I vissa länder söder om Sahara i Afrika är livmoderhalscancer den främsta orsaken till cancerrelaterad död hos kvinnor. Det är en tragedi, inte bara för kvinnorna utan också för deras familjer och för samhället i stort, säger Heidi Larsen, vid London School of hygein and tropical medicine, till The Guardian.

Totalt sett är livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor och under förra året diagnosticerades uppskattningsvis 570 000 nya cancerfall globalt. I Sverige diagnosticeras ungefär 550 kvinnor per år med livmoderhalscancer.

De allra flesta cancerfallen orsakas av humant papillomvirus, och av de cirka 150 hpv-virus som finns är det ett fåtal som står för majoriteten av cancerfallen. Det är dessa ”högrisk-virus” de olika hpv-vaccin som finns skyddar mot. Eftersom hpv överförs via sexuella kontakter ger vaccinet bäst skydd om det ges innan förmodad sexualdebut.

Eftersom livmoderhalscancer utvecklas under lång tid, upptill 20 år från smittotillfället, och allmän vaccinering med hpv-vaccin i de flesta fall ännu inte pågått så länge, är det svårt att säga något om incidensen av livmoderhalscancer hos vaccinerade jämfört med ovaccinerade. Däremot har cellförändringar och förstadier till cancer kopplade till hpv-infektion minskat där vaccinationer införts.

Förra året presenterade också finländska forskare de första resultaten från en uppföljning av flickor som ingick i en vaccinstudie 2002, där man jämfört de som blev vaccinerade med ovaccinerade jämnåriga kvinnor, något som Läkemedelsvärlden rapporterade om.

Forskarna fann att inga av de vaccinerade hade utvecklat någon typ av hpv-relaterad cancer, medan så var fallet i den ovaccinerade gruppen. Vad gäller övriga cancertyper skilde sig inte grupperna åt.

Sedan 2012 erbjuds alla flickor mellan 10 och 18 år i Sverige hpv-vaccin och det ges vanligen i två doser i årskurs fem eller sex.

Totalt har mer än 280 miljoner doser hpv-vaccin getts globalt och vaccinet bedöms som både säkert och effektivt.

Men siffror från 2014 visar att medan mer än 30 procent av flickor mellan 10 och 20 år i utvecklade länder fått vaccinet var motsvarande siffra endast 3 procent för flickor i mindre utvecklade regioner.

Frågan om att öka vaccinationstäckningen för hpv-vaccin och utbyggnaden av gynekologiska screeningprogram ligger högt på Världshälsoorganisationens, WHO, agenda. WHO ser ökningen av livmoderhalscancer som ett globalt folkhälsoproblem och väntas under nästa år lägga fram en resolution för att utrota sjukdomen.