Annons
Ny rapport: Fortsatt ökning av melatonin till barn

Ny rapport: Fortsatt ökning av melatonin till barn

Förskrivningen av melatonin till barn och ungdomar fortsätter att öka, konstaterar Läkemedelsverket.

20 feb 2019, kl 13:52
0

Annons

Den ökade användningen av sömnläkemedlet melatonin bland barn och ungdomar har, som Läkemedelsvärlden rapporterat, uppmärksammats tidigare och en ny kartläggning visar att ökningen fortsätter.

– Rapporten visar att det skett en kontinuerlig ökning av antalet uthämtade recept på melatonin för behandling av barn, och att behandlingen kan pågå en längre tid, säger Elin Kimland, projektledare på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

– Sömnproblem hos barn och ungdomar ska i första hand behandlas icke-farmakologiskt. Om behov finns kan dock melatonin övervägas för behandling under en kortare period.

Kartläggningen gjordes av Läkemedelsverket i samråd med Socialstyrelsen. Den visar att minst ett recept på melatonin under 2017 expedierades för 15 447 flickor och 20 765 pojkar. Sedan 2006 har det skett en mer än 15-faldig ökning för flickor och en 20-faldig ökning för pojkar.

En ökning över tid av andelen barn som expedierats minst ett recept av melatonin observerades för flickor och pojkar i alla åldersgrupper. Störst ökning ses hos pojkar i åldrarna 10–17 år, där 2 per 1 000 barn hämtade ut recept på melatonin år 2006 jämfört med fler än 30 per 1 000 år 2017. För flickor har den tydligaste ökningen skett bland flickor 13–17 år med 1 per 1 000 som hämtat ut minst ett recept på melatonin 2006 jämfört med 40 per 1 000 under 2017.

Det råder också stora skillnader mellan olika delar av landet när det gäller hur mycket melatonin som förskrivs till unga. Andelen barn som hämtade ut recept på melatonin var 2015 sex gånger högre i Stockholm, Uppland och Sörmland än i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Det mesta av melatoninet skrevs ut av läkare inom barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicin och barnneurologi/-habilitering. Hälften av barnen och ungdomarna som fick melatonin hade utöver sömnproblemen minst en psykiatrisk diagnos. Vanligast var adhd, följt av autismspektrumtillstånd, depression och ångestsyndrom.

Omkring fyra femtedelar av de unga med melatoninrecept behandlades även med andra psykofarmaka. I kartläggningen ingick inte att studera om melatoninökningen kan kopplas till ändrad användning av andra sömnläkemedel bland barn och ungdomar.

I vissa fall var behandlingstiden med melatonin flera år, vilket Läkemedelsverket fäster uppmärksamhet på i rapporten eftersom långtidseffekterna av melatonin inte är väl undersökta. Läkemedelsverket anser att den ökade användningen av melatonin behöver uppmärksammas inom barn- och ungdomspsykiatri och inom barnmedicin.

– Trenden med en ökad förskrivning av melatonin ser vi även i våra grannländer Norge och Danmark. Ur ett folkhälsoperspektiv anser vi att det är viktigt att fortsätta följa läkemedelsbehandlingen av sömnproblem hos barn och ungdomar, säger Elin Kimland.