Annons

Rosuvastatin testas mot höga nivåer av CRP

Astrazeneca startar en studie med friska personer med höga nivåer av C-reaktivt protein. Syftet är att se om rosuvastatin sänker deras risk för hjärt-kärlsjukdomar.

20 mar 2003, kl 16:14
0

En studie från 2001 visade att statiner (i det fallet lovastatin) förmodligen kan ge ett skydd mot hjärt-kärlsjukdomar hos försökspersoner som har normala kolesterolvärden men höga nivåer av C-reaktivt protein (CRP). Nu startar Astrazeneca en studie inriktad speciellt på sådana försökspersoner, för att göra klart om rosuvastatin (Crestor) kan ha en gynnsam effekt på sjukdom och död.

Upp till 50 procent av dem som drabbas av hjärt-kärlsjukdom har inte visat några tidigare symtom och har normala kolesterolnivåer. En del av dessa har höga nivåer av CRP, som kan sänkas med rosuvastatin. Det finns ett samband mellan höga nivåer av CRP och hjärt-kärlsjukdom. CRP är en inflammationsmarkör, och man vet att inflammation i blodkärlen är en viktig del i dessa sjukdomar.