Annons
REPLIK: Vi anser att någon måste börja
Johan Wallér

REPLIK: Vi anser att någon måste börja

Johan Wallér, vd i Sveriges apoteksförening, svarar här i en debattreplik på professor Joakim Larssons kritik av apotekens planerade miljöguide.

14 okt 2020, kl 09:30
0

Under många år har det genom forskning framkommit att det släpps ut stora mängder läkemedelsrester vid tillverkning. Forskningen visar också att läkemedelsrester kan vara skadliga för människor och miljö. En stor del av dessa problem har uppmärksammats i Indien och Kina där en betydande andel av alla läkemedel tillverkas.

Eftersom det inte finns krav på läkemedelsindustrin att redovisa var och hur deras läkemedel är tillverkade så vet vi i Sverige lite om tillverkningen av just de läkemedel som vi använder. Det ser vi som mycket problematiskt. Under nästa år kommer vi därför att införa en guide som vi på sikt hoppas ska kunna utvecklas och bidra till att öka trycket på läkemedelsindustrin. Joakim Larsson, en av de forskare som har studerat utsläppen i Indien, kritiserar detta arbete i en debattartikel i Läkemedelsvärlden den 12 oktober. Vi delar delvis hans kritik, men anser att någon måste börja någonstans.

Syftet är att utveckla en konsumentguide som tar med de läkemedelsföretag som är mer transparenta än andra företag. Inledningsvis bygger vi detta på tre uppsatta kriterier; företaget ska hållbarhetsredovisa och få rapporten granskad av en utomstående part, företaget måste vara medlem i läkemedelsindustrins globala organisation PSCI som arbetar för ökad transparens i leverantörskedjan samt att produkter som innehåller särskilt förorenade ämnen får inte ingå.

Medvetna om att kriterierna inte räcker

Vi delar samma målbild som Joakim Larsson, att minska utsläppen vid produktion av läkemedel. Men eftersom läkemedelsindustrin inte är transparenta med produktionen kan vi inte rikta direkta kriterier mot utsläppskällan – än! Därför börjar vi med dessa kriterier, men är väl medvetna om att de inte räcker och inte visar att ett läkemedel är mer hållbart eller miljövänligt producerat än ett annat. Den information som kriterierna bygger på är emellertid den enda offentliga informationen som läkemedelsföretagen ger. Vårt alternativ är att inte göra någonting och för oss är det inte ett alternativ. Vi kallar därför detta arbete för guide och inte miljömärkning av precis den anledningen som Joakim Larsson tar upp. Redan nästa år kommer vi att påbörja arbetet att vidareutveckla kriterierna och skärpa dem. Det är så vi tror att vi kan påbörja en förändring hos läkemedelsindustrin.

Apoteken har konsumentmakten som ett verktyg vilket kan sätta tryck på läkemedelsindustrin att bli mer transparent. Vi får dagligen frågor från kunder om läkemedelstillverkningen. Vi kan helt enkelt inte längre fortsätta att acceptera att alla andra branscher ser transparens som en konkurrensfördel, men inte läkemedelsindustrin. Det är hög tid att agera. Därför tänker vi göra vad vi kan för att få läkemedelsindustrin att förstå att deras kunder faktiskt vill se en förändring. Faktum är att redan innan vi ens har lanserat vår guide har vi sett att vissa läkemedelsföretag visar ett stort intresse för vad som är på gång hos svenska apotek. Frågor har börjat ställas på de globala huvudkontoren och vi tror faktiskt att vi tillsammans kan bidra till en förändring.

Vill ha dialog

Vi delar också Joakim Larssons kloka syn på att läkemedels miljöpåverkan omfattar flera aspekter och riskfaktorer. En sådan fråga är hur guiden ska ta hänsyn till produktionsförhållanden och/eller substanserna inneboende egenskaper. Kriteriernas nuvarande utformning är framtagna som ett första steg på vägen. Guiden kommer successivt att fortsätta utvecklas och det vill vi göra i dialog med andra.

Det förändringsarbete som vi vill inleda redan efter årsskiftet vill vi göra tillsammans med experter och forskare likväl som med läkemedelsindustrin. Vi vill därför passa på att bjuda in Joakim Larsson till ett vetenskapligt råd som vi vill starta i början av 2021. Vårt mål är att kriterierna för apotekens guide ska förändras med tiden så att vi på sikt kan ställa liknande krav som regionerna i sina upphandlingar av läkemedel och även Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i det nyss föreslagna uppdraget om miljökriterier. Ett initiativ som vi länge har efterfrågat eftersom det är till regionerna den stora försäljningen av läkemedel sker. Det är först då vi kommer att se de riktiga förändringarna hos industrin. Att vänta in detta är dock inget som vi och apotekskunderna accepterar.

Johan Wallér, vd, Sveriges apoteksförening