Annons
Rekommenderar hivprofylax

Rekommenderar hivprofylax

Folkhälsomyndigheten anser att förebyggande behandling mot hiv bör ges till personer med ökad risk för infektion. Det är en rekommendation många väntat på.

29 aug 2017, kl 10:45
0

Anders Tegnell
Foto: Folkhälsomyndigheten

Kunskapsöversikten och rekommendationer om praktisk handläggning som nu publiceras, är något som hivpositiva i Sverige och hälso- och sjukvården som arbetar med den berörda patientgruppen efterfrågat länge, som Läkemedelsvärlden.se tidigare skrivit om.

I kunskapsöversikten har Folkhälsomyndigheten sammanställt forskningsstudier om förebyggande läkemedelsbehandling mot hivinfektion, så kallad preexpositionsprofylax eller Prep. Myndigheten har också tagit del av andra länders rekommendationer och gjort en anpassning till förhållandena i Sverige.

Slutsatsen är att det finns ett gott vetenskapligt stöd för att förebyggande läkemedelsbehandling skyddar mot hiv. Skyddet beräknas vara över 80 procent. Förebyggande behandling bör därför ges till personer med kraftigt ökad risk för hivinfektion, skriver Folkhälsomyndigheten.

– Ordet bör betyder ju att det är en rekommendation, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Vi har inget mandat att säga något annat. Det här är ett kunskapsunderlag för landstingen att ta ställning till.

De som löper särskilt stor risk för hivinfektion är framför allt vissa personer inom gruppen män som har sex med män. Det finns flera andra faktorer som ökar risken, som ett risktagande beteende, resor till regioner med högre hivprevalens och tidigare sexuellt överförda bakteriella infektioner. Men det går ändå inte att fastställa en särskild grupp som bör erbjudas Prep, utan det är upp till läkare och individ att bedöma i varje enskilt fall.

Världshälsoorganisationen WHO har sedan 2014 rekommenderat Prep i kombination med kondom som förebyggande behandling till gruppen män som har sex med män. Smittskyddsinstituten i både USA och EU har samma rekommendation. Läkemedlet Truvada, vars patent i Sverige nyligen gick ut, godkändes av EMA 2005. Ett flertal länder har redan infört den förebyggande behandlingen i sina hälso- och sjukvårdsprogram.

I Sverige har många väntat på Folkhälsomyndighetens steg. På Venhälsan i Stockholm, dit många män som har sex med män kommer, har man väntat på att frågetecken om rutiner, uppföljning och kostnader ska rätas ut. Personer som tar Prep måste följas regelbundet, bland annat för att kontrollera njurfunktionen.

Läkemedlet Truvada ingår efter ett beslut 2016 i högkostnadsskyddet. Patentets utgång har påverkat priset drastiskt. Priset för Truvada på ett onlineapotek är över 8400 kronor för en burk med 30 tabletter. Generika säljs av flera olika läkemedelsbolag till priser på mellan 1800 och 4600 kronor för lika många tabletter.

Någon kostnadseffektivitetsberäkning har Folkhälsomyndigheten inte gjort. I nuläget vet man inte hur stor gruppen som bör få Prep är, även om det finns uppskattningar.

– Lite längre fram, när behandlingen funnits ett tag, kan vi kanske göra en bedömning av kostnadseffektiviteten, säger Anders Tegnell. Då vet vi bland annat hur stor gruppen som erbjuds läkemedlet är.

Men det handlar om en liten grupp personer som Prep är aktuellt för. Förra året rapporterades 430 fall av hiv i Sverige. Av dessa var majoriteten av personerna födda utanför Sverige. 82 av fallen var män som har sex med män och personer födda i Sverige, det vill säga den grupp som kanske hade kunnat gå att identifiera som riskpersoner och som skulle kunnat få Prep. Siffrorna ger en uppfattning av antalet hivinfektioner som skulle kunna förhindras med den förebyggande behandlingen, skriver myndigheten i sitt kunskapsunderlag.