Annons
”Fortsätt att styrketräna även om du äter NSAID”

”Fortsätt att styrketräna även om du äter NSAID”

Trots försämrad muskeluppbyggande effekt är det bättre att träna än att låta bli, anser forskaren Tommy Lundberg.

29 aug 2017, kl 09:12
0

Annons

Tommy Lundberg. Foto: Kajsa Sandberg.

En ny studie från Karolinska institutet visar att personer som äter en hög dos antiinflammatoriska läkemedel, ibuprofen, under en längre tid och samtidigt styrketränar har sämre effekt av träningen än personer som äter en låg dos, acetylsalicylsyra.

Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Acta Physiologica.

Muskelstyrkan försämrades något, men framför allt var det muskelvolymen som påverkades negativt av den högre dosen antiinflammatoriska läkemedel.

– Vi blev överraskade av att det var en så tydlig effekt på muskeltillväxt, säger Tommy Lundberg, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska institutet, och en av författarna till studien.

Totalt undersöktes 35 män och kvinnor i åldern 18 till 35 år. Studiedeltagarna lottades till att få antingen ibuprofen (Ipren), 1 200 mg om dagen eller låg dos acetylsalicylsyra (Trombyl), 75 mg om dagen. Studien pågick under åtta veckor under vilka studiedeltagarna genomförde 20 träningspass av benstyrka (främre lårmuskeln).

Deltagarnas maximala benstyrka mättes innan och efter träningsperioden, liksom muskelvolymen som mättes med magnetkamera. Även molekylära analyser gjordes från muskelbiopsier som togs före och efter träningsinterventionen, där forskarna undersökte uttryck av både gener och proteiner involverade i muskeluppbyggnad.

Efter åtta veckors träning hade både gruppen som fick ibuprofen och den som fick acetylsalicylsyra blivit starkare och fått större muskler. Muskelvolymen ökade dock mer i gruppen som fick acetylsalicylsyra än den som fick ibuprofen, med 7,5 procent jämfört med 3,7 procent. Skillnaden var statistiskt signifikant.

Vad gäller benstyrka var skillnaden mellan de båda grupperna inte lika tydlig och på det stora hela inte signifikant, även om det fanns en tendens att den var något lägre i ibuprofengruppen.

Tommy Lundberg poängterar dock att träning har många goda effekter förutom att bygga muskelmassa.

– Om du tränar och behöver äta NSAID varje dag ska du inte oroa dig för mycket utan försök att känna av alla effekter träningen kan ge som styrka, bättre balans och välmående. Det är bättre att träna än att låta bli, även om du äter NSAID, och om hälsan tillåter.

Vilken betydelse tror du studien kan få?
De som visar störst intresse för den är idrottare och kroppsbyggare. Där vet vi att intaget av NSAID är överrepresenterat. Många tar till exempel läkemedlen för att snabba på återhämtningen eller undvika träningsvärk, men det finns inget starkt stöd för sådana effekter. I den gruppen finns det en poäng i att se över sin medicinering för att eventuellt trappa ner och sluta, säger Tommy Lundberg.

Muskelmassan kan också vara påverkad i vissa sjukdomar eller patientgrupper, och där man med olika strategier försöker öka den eller motverka muskelförtvining.

På sikt är forskarnas förhoppning att göra en liknande studie, fast med äldre deltagare.

– Det finns indikationer på att antiinflammatoriska läkemedel, tvärtemot resultaten i denna studie, kan ha en positiv effekt på muskelvolymen hos äldre. Det finns behov av att ta fram olika strategier för hur dessa läkemedel kan användas i kombination med träning i olika ålders- och patientgrupper, säger Tommy Lundberg.