Annons

Reductil är inte mer ändamålsenligt än andra antiobesitasmedel

Anmäld: Abbott
Anmälare: Sanofi Aventis
Ärende: Annons Reductil
Ärendenr: W832
Utgång: Fälld
Avgift: 120 000 kr

23 okt 2006, kl 13:01
0

I två utgåvor av Läkartidningen i somras bifogade Abbott brev till läsaren där man förklarar att Reductil, förutom viktminskning, även har positiva effekter på HDL-kolesterol och triglycerider utöver det som viktminskningen ger. Sanofi Aventis menar i sin anmälan att detta inte har stöd i gällande produktresumé (SPC) då dessa är direkt associerade med viktminskningen. I sitt svar till Sanofi Aventis skriver Abbott att påståendena är hämtade ur en artikel i Lancet, som ligger till grund för nu gällande SPC. Sanofi Aventis menar dock att påståendet inte har stöd i SPC och att breven därför strider mot artikel 2 och 4 i regelverket.
I sitt svar till IGM inleder Abbott med en lång utläggning hur man ser på marknadsföring av läkemedel. Man menar att SPC är grunden för all marknadsföring. Det är vanligen OK att referera till de publicerade studier som ligger till grund för SPC. I vissa fall är det OK att referera till publicerade studier om de är i samklang med SPC. Det kan i särskilda fall också vara OK att referera till andra publicerade studier där SPC inte ger tillräcklig information.
Abbott ger sig sedan in i en närmast semantisk diskussion kring formuleringarna i annonsen där man kommer fram till att effekterna är associerade men inte direkt associerade till viktminskningen, och är därmed ingen överdrift.
IGM konstaterar att både HDL-höjning (12-22 procent) och en sänkning av triglycerider (9-21 procent) har stöd i SPC. Men det som påtalats står i själva brödtexten – att ökningen respektive sänkningen är större – utöver det som är att vänta från själva viktminskningen, det vill säga besitter andra egenskaper och är mer ändamålsenligt än andra antiobesitasläkemedel.
Annonsen strider därför mot artiklarna 2 och 4, förseelsen betecknas som allvarlig och IGM-avgiften bestäms därför till 120 000 kr.