Rapport kräver bättre skydd för deltagare i kliniska prövningar

I USA föreslås deltagare i kliniska prövningar få bättre skydd och ersättning vid skada.

16 okt 2002, kl 11:56
0

En amerikansk rapport har kommit fram till att det behövs bättre skydd för personer som deltar i kliniska studier. Rapporten, från Institute of Medicine i USA rekommenderar att det bildas ett nytt ?human research participant protection programme?. Rapporten rekommenderar också förbättring av rutiner kring så kallat informerat samtycke, att det nationellt samlas in data om biverkningar i kliniska studier samt regler för hur deltagare som skadas ska ersättas.
Initiativ till rapporten togs efter ett dödsfall 1999 av en deltagare i ett genterapi försök. Det fallet och en rad andra incidenter har lett till ökad oro om intressekonflikter och dålig överblick av kliniska studier.
BMJ 2002;325:796