Annons

Få läkare motsatte sig
byte under första veckan

På bara drygt tre procent av receptposterna som skrevs ut under den första veckan med läkemedelsreformen har läkaren motsatt sig byte av preparat genom att kryssa receptet.
Det är en låg siffra anser Apoteket AB som jämför med Danmark där en tredjedel av förskrivarna motsatte sig byten när reformen infördes.

15 okt 2002, kl 10:43
0

Annons

Apoteket har tagit fram statistik efter den första veckan med Läkemedelsreformen: Av nyutskrivna receptposter den första veckan rörde drygt hälften sådana preparat som ingår i listan av utbytesgrupper.

Av de recepten har förskrivarna i 76 procent av fallen valt det billigaste. I 13 procent av möjliga fall har man på apoteken bytt till ett generiskt eller till ett parallellimporterat läkemedel.
Drygt sju procent av kunderna har valt att själva betala prisskillnaden för att få det förskrivna läkemedlet. Och i bara drygt tre procent av fallen hade läkaren angett på receptet att något byte inte fick göras.

Apoteket AB tycker att det mesta verkat ha gått på räls, i alla fall under de första två introduktionsveckorna. Till och med arbetsplatskodningen verkar ha lösts, vilket bland beror på att apoteken och landstingen gjort överenskommelser om hur recept med felaktiga koder ska behandlas.

De prissänkningar på i snitt 4,6 procent som vissa läkemedelsföretag genomförde till den 1 oktober motsvarar enligt apotekets beräkningar en kostnadssänkning om året på cirka 90 miljoner kronor. Från den första november blir det ytterligare prissänkningar på drygt 300 preparat med i snitt 6,5 procent.