Annons

Lugn första tid med reformen

Rapporterna från apoteken efter den första tiden med läkemedelsreformen är överlag positiva. Det många dock frågar sig är om det är samhällsekonomiskt att återrapportera vartenda byte. Det kan bli en diger skörd för läkarna.

27 okt 2002, kl 04:00
0

Såväl fack som arbetsgivare verkar överens. Erfarenheterna på apoteken efter den första tiden med reformen är överlag positiva. Omställningen har gått utan några större problem.
– Vi har gjort en snabbenkät till ett femtontal apotek och sammantaget tycker personalen inte att arbetsbelastningen förvärrats av reformen, säger Camilla Frankelius, biträdande förbundsdirektör på Sveriges farmacevtförbund.
– Visst har man haft en del längre diskussioner med kunder, men de beskrivs inte som besvärliga. Det verkar också som kunderna är välinformerade.
Ilona Ekmark, apotekschef i Falkenberg, håller i princip med.
– Vi har sedan tidigare haft en frivillig överenskommelse med läkarna om byte. Skillnaden är att vi tidigare inte återrapporterade, eftersom läkarna sa ifrån sig det. De tyckte inte de behövde veta om vi bytt från en förpackning med 98 till 100 tabletter eller om kunden fått ett parallellimporterat medel.

Varje byte återrapporteras
– Men nu ska vi återrapportera varje byte, suckar hon.
Och det är en relativt diger skörd återrapporter hon sitter med, två veckor efter reformens införande. På apoteket i Falkenberg har man gjort cirka 200 byten ett femtiotal läkare är inblandade i.
Bland de vanligaste bytena i Falkenberg är till exempel från Vibramycin till Doxyferm, Cipramil till Citalopram och Imovane till Zopiklon
– Vibramycin är till exempel 20 kronor dyrare, så det är inget att säga om. Men ibland handlar det om så små summor att man undrar om det verkligen är samhällsekonomiskt att göra de här bytena, med tanke på arbetsinsatsen, undrar Ilona Ekmark.
Camilla Frankelius håller med.
– Även om merarbetet på apoteken kanske är överkomligt kan man fundera över hur vårdpersonalen sedan använder den här informationen. Kommer de verkligen, vilket de ska, sitta och föra in alla förändringar, stora som små?

Konkurrenten vaknar
I Halland rekommenderar läkemedelskommitten Panodil, men lägligt till den första oktober sänkte Astrazeneca priset på Alvedon.
– Till första december har kanske konkurrenterna vaknat och så är Panodil åter några kronor billigare. Då har läkarna här kanske precis börjat skriva ut Alvedon för att få en återrapport om att vi bytt till Panodil, spekulerar Ilona Ekmark.
– Och hur ska vi få fram återrapporterna till alla stafettläkare?
Enligt den statistik som Apoteket tog fram efter den första veckan i oktober omfattade drygt hälften av alla nyutskrivna receptposter preparat som ingår i listan av utbytesgrupper. Av dessa hade förskrivaren i 76 procent av fallen från början valt de billigaste preparatet. I 13 procent av möjliga fall har apoteket genomfört ett byte. Det är bland dessa Falkenbergs cirka 200 byten ingår. I hela landet handlar det om 28 000 byten. På ett år blir det cirka fyra miljoner byten och återrapporter.