Annons

Positivt sänka homocystein efter kranskärlskirurgi

En schweizisk studie visar att patienter som får B-vitamin för att sänka nivåer av homocystein efter ballongdilatering (PCI) upplever färre komplikationer än de som inte får B-vitaminbehandling.

28 aug 2002, kl 15:27
0

I studien, som publicerades i JAMA den 28 augusti, deltog 533 patienter vid universitetssjukhuset i Bern i Schweiz. Den pågick mellan maj 1998 och april 1999. Antingen fick patienterna en B-vitamincocktail eller placebo i sex månader och följdes i ytterligare sex månader. I medeltal följdes de i elva månader och den kombinerade effektparametern död, ickedödlig hjärtinfarkt och revaskularisering utvärderades efter sex och tolv månader.

Vitamincocktailen bestod av folsyra, vitamin B6 och vitamin B12. Efter tolv månader hade 15,4 procent i den aktiva behandlingsgruppen drabbats av någon komplikation, jämfört med 22,8 procent i placebogruppen (p=0,03). Effekten kom primärt av ett reducerat behov av revaskularisering. En ickesignifikant trend sågs mot färre dödsfall och färre hjärtinfarkter med den homocysteinsänkande terapin.

Utifrån resultaten drar författarna slutsatsen att homocysteinsänkande terapi med folsyra, vitamin B12 och vitamin B6 signifikant minskar incidensen av allvarliga kardiovaskulära händelser efter PCI.

Ur tidigare studier är det känt att homocysteinnivåer i plasma är en stark prediktor för kardiovaskulär risk hos patienter med etablerad aeroskleros. Dessutom påverkar homocysttein restenosfrekvensaen efter ballongdilatering.