Annons

Husdjur bra för små barn

En amerikansk studie visar att nyfödda barn som utsätts för husdjur ? katter eller hundar ? löper mindre risk att utveckla allergi och astma fram till 6-7 års ålder. Dessutom fann man att ju fler djur desto bättre.

28 aug 2002, kl 15:43
0

Prevalensen av positivt svar på pricktest vid 6-7 års ålder var 33,6 procent i gruppen som var helt utan kontakt med katt eller hund under det första levnadsåret. Om barnet hade träffat en hund eller katt var prevalensen 34,3 procent och sjönk till 15,2 om barnet hade kontakt med 2 eller fler husdjur.

Efter korrigering för bland annat kön, äldre syskon, om föräldrarna rökte eller hade astma och om familjen hade husdjur själv, visade gruppen som träffat två eller fler husdjur under sitt första levnadsår en signifikant lägre risk för någon allergisk reaktion.

Studien utfördes som en prospektiv födelsekohortstudie i Detroit i USA, bland barn som föddes mellan den 15 april 1987 och 31 augusti 1989. Barnen följdes årligen upp till en ålder av 6-7 år. Av de 835 barn som inledde studien fullföljde 474 (57 procent) av dem.

I studien användes två olika pricktest med sex vanliga allergener; två olika kvalster, hund, katt och två olika gräs.

Författarna drar slutsatsen att två eller fler husdjur under det första levnadsåret signifikant kan minska känsligheten för allergener underbarnaåren.