Annons

Placeboeffekt utelämnades i annons för Kentera

Anmäld: UCB Nordic
Anmälare: Läkemedelsverket
Ärende: Kentera
Ärendenr: N746
Utgång: Fälld
Avgift: 60 000 kr

20 jan 2006, kl 18:44
0

Annons

Företaget UCB Nordic marknadsförde ett läkemedel mot inkontinens, Kentera (oxybutynin), bland annat med en annons i Dagens Medicin. Läkemedelsverket uppfattade annonsen som vilseledande och anmälde den till Nämnden för bedömning av
läkemedel, NBL.

I annonsen påstod företaget att deras produkt har god effekt, ?Upp till 75 % reduktion av antalet inkontinensperioder per dag?. Vidare sades preparatet ha ?få antikolinerga biverkningar: muntorrhet, förstoppning och yrsel på placebonivå?. Läkemedelsverket hänvisade till en studie där det fanns en blygsam effekt i förhållande till placebo: 61,2 procent färre inkontinensperioder med Kentera och 50,9 procent färre med placebo. I den studie som annonsen refererade till framkom 61 procents reduktion med Kentera och 42 procent med placebo: en reduktion med 19 procentenheter. Vad talet 75 procent hänvisar till är oklart menade Läkemedelsverket.

NBL uppfattar att påståendet ?upp till 75 procents reduktion av antalet inkontinensepisoder per dag? ska läsas som en jämförelse före och efter behandling med Kentera. Uppfattat så har påståendet stöd i den studie UCB hänvisar till. Men samtidigt framgår av samma studie att effekten av placebo var 50 procent. Effekten ska anges mellan läkemedels- och placebobehandlade patienter. Det är inte godtagbart att enbart ange effekten av läkemedlet utan att samtidigt ange effekten av placebo. Genom att utelämna placeboeffekten har UCB överdrivit läkemedlets effekt på ett vilseledande sätt.

NBL fastställer att UCB ska betala en avgift om 60 000 kr.