Missvisande bilder av äpple och päron

Anmäld: Novartis
Anmälare: IGM
Ärende: Zometa
Ärendenr: N748/W742
Utgång: Fälld, delvis friad
Avgift: 120 000 kr

20 jan 2006, kl 18:47
0

Novartis marknadsför ett bisfosfonat, Zometa, bland annat med annonser i Läkartidningen som fälldes av Informationsgranskningsmannen IGM (ärende W748, refererat i Läkemedelsvärlden 12/05 sidan 21). IGM ansåg att Novartis åsidosatt tidigare beslut av IGM och NBL. Vidare ansåg IGM att använda bilder av ett fräscht äpple och ett kantstött päron var misskrediterande för konkurrerande läkemedel i tablettform (Zometa ges som infusion).

Novartis överklagade IGM:s beslut till NBL. På punkten om åsidosättande av tidigare beslut ger NBL Novartis rätt. För att ett företag ska fällas för åsidosättande av tidigare beslut krävs att ärendena är lika. De tidigare IGM- och NBL-beslut (W660 och N722) som IGM hänvisade till handlade i stället om efterspelet till en annons för Bondronat (Roche) där Roche påstod att tabletter och infusionsbehandling är kliniskt likvärdiga. Novartis anmälde denna annons, men IGM och NBL friade Roche i detta tidigare ärende.

Nu förtydligar NBL med att ett åsidosättande endast föreligger när en annonsör till exempel upprepar påståenden som tidigare fällts av IGM/NBL. Eftersom så inte är fallet i det aktuella ärendet frias Novartis från IGM:s kritik på denna punkt.

Men när det gäller IGM:s kritik mot annonsernas sakliga innehåll instämmer NBL och fastställer därmed IGM:s beslut i dessa delar.
Eftersom Novartis frias från punkten åsidosättande sänks IGM-avgiften till 80 000 kr. Till det kommer en NBL-avgift om
40 000 kr.

Totalt ska Novartis därmed betala 120 000 kr.