Pfizers Inlyta nobben av Nice

Pfizers nya läkemedel för behandling av avancerad njurcancer anses inte kostnadseffektivt av de engelska myndigheterna. I Sverige är behandlingen, som godkändes i höstas, inte heller subventionerad.

10 dec 2012, kl 11:19
0

Annons

Pfizers nya läkemedel, Inlyta, för att behandla avancerad njurcancer har inte fått något stöd av den brittiska myndigheten Nice. Inte heller efter att företaget, enligt nyhetsbyrån Bloomberg, erbjudit myndigheten en rabatt.

Skälet till att Nice inte vill rekommendera behandlingen är enligt ett uttalande att Pfizer redovisat data från prövningar som jämför Inlyta med en behandling som inte rekommenderas av myndigheten. Inlyta har inte jämförts med den så kallade bästa understödjande behandling som en majoritet av patienterna får, anser Nice. Därför anser myndigheten att Pfizer ännu inte visat att Inlyta är kostnadseffektivt.

Inlyta (axitinib) minskar blodflödet till tumörerna och gör att cancern växer långsammare. Europeiska kommissionen godkände läkemedlet för behandling av njurcancer i början av september. Idag är behandlingen inte heller subventionerad i Sverige.