Annons

Granskning av beta-agonister

Kortverkande beta-agonister används i Europa för att förhindra för tidig förlossning. Nu ska behandlingen granskas.

10 dec 2012, kl 10:34
0

Annons

Det är den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC, som ska göra granskningen för att bedöma säkerheten och effektiviteten med behandlingen.

Kortverkande beta-agonister används i Europa för att behandla astma. Men i flera europeiska länder är de också godkända för att hämma sammandragningar vid för tidigt värkarbete, eftersom de slappnar av musklerna i livmodern.

När läkemedlen används för detta ändamål används ofta högre doser än vid behandling av astma.

På grund av de högre doserna finns risk för biverkningar som påverkar hjärta och blodkärl.