Patienter med schizofreni mår allt sämre

Dödligheten för patienter med schizofreni har ökat markant på senare år. En trolig orsak är strukturförändringarna inom den psykiatriska vården samt att nya neuroleptika ökar risken för diabetes och hjärtsjukdom.

21 jan 2005, kl 11:48
0

Annons

Schizofrena patienter har betydligt sämre hälsa än normalbefolkningen. Det visar en hälsoundersökning vid Norrlands univer-sitetssjukhus i Umeå. Förekomsten av det metabola syndromet undersöktes hos ett hundratal patienter med schizofreni och relaterade tillstånd som behandlades med neuroleptika.
Det metabola syndromet definierades som minst tre eller flera förhöjda värden för blodtryck, midjemått, fasteglukos och triglycerider. Frekvensen av syndromet hos schizofrenipatienter var cirka 40 procent högre än i normalpopulationen. Dessutom var mer än hälften av patienterna överviktiga.
Rolf Adolfsson, professor i psykiatri i Umeå, anser att någon form av hälsoscreening av schizofrenipatienter måste komma till stånd för att fånga upp högriskpatienter. Det ska man ta fram förslag på i Umeå.
? Flera av riskfaktorerna kan åtgärdas genom viktreduktion och ökad aktivitet. Det är något som kräver samordnande resurser av alla inblandade i vård och omsorg av dessa patienter, säger han.

Metabol koppling granskas
Enligt Rolf Adolfsson kan problemet delvis bero på patienternas användning av neuroleptika. Det finns starkt stöd i litteraturen för att särskilt viktökningen påverkas av läkemedlen.
I början av året kom en varning från fyra amerikanska medicinska läkarorganisationer till personer som använder läkemedel för schizofreni att vara observanta på tecken på diabetes, fetma och höga kolesterolvärden. Det amerikanska läkemedelsverket FDA varnade förra året för en möjligt ökad risk för att insjukna i stroke och TIA vid användning av läkemedlet risperidon.
Sedan våren har det inom EU-samarbetet pågått ett arbete med att granska data om utveckling av diabetes och försämrad glukoskontroll hos diabetiker vid behandling med atypiska neuroleptika.
? Det saknas emellertid stora, kontrollerade studier som syftar till att kvantifiera förekomsten av dessa biverkningar, samt att jämföra olika atypiska neuroleptika med varandra i det avseendet, säger Rolf Adolfsson.
Varningar finns redan kring detta för vissa atypiska neuroleptika.

Stor överdödlighet
I en studie vid Karolinska Institutet undersöktes dödsorsak och dödsdatum hos invånare med diagnosen schizofreni i Stockholms läns landsting under de två sista decennierna under 1900-talet. Där konstaterades en markant ökning av dödligheten, den hjärtkärlrelaterade dödligheten nästan femdubblades bland männen i gruppen och tredubblades hos kvinnorna.
Även dödsfallen på grund av självmord och ospecificerat våld ökade markant. Under studieperioden skedde genomgripande förändringar av den psykiatriska vården och öppenvård ersatte i stor utsträckning slutenvård. Denna utveckling är den mest troliga förklaringen till den ökade dödligheten, menar läkaren Urban Ösby som lett studien.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng