Annons

Östrogenterapi gav bättre hjärtfunktion

Kvinnor som tar östrogen efter klimakteriet får något bättre hjärtfunktion. Det visar en ny amerikansk studie. Progestogen, som också är vanligt i behandling av klimakteriebesvär, påverkade inte resultaten.

30 jan 2002, kl 19:01
0

I en studie som publicerades den 29 januari i tidskriften Circulation visar forskare vid UCLA i Los Angeles att östrogenterapi påverkar hjärtfunktionen. Men kvinnor med riskfaktorer för hjärtbesvär visade inte någon förbättring under terapin. Som riskfaktorer räknades bland annat högt kolesterol, hjärtsjukdomar i släkten, högt blodtryck och rökning.

Epidemiologiska studier har visat på minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar hos friska kvinnor som tar östrogenbehandling. Den nya studien syftade till att klarlägga vad det beror på. Blodflödet i hjärtat mättes under olika omständigheter för att klarlägga kärlfunktionen.

De kvinnor som inte gick på hormonterapi hade dåliga värden. Som kontroll gavs de en engångsdos östrogen, men det påverkade inte resultaten. Kvinnor utan riskfaktorer som gick på östrogenterapi visade däremot bättre värden. Vissa kvinnor kombinerar östrogenterapi med progestogen, och det påverkade inte resultaten.