Cancerrisker med östrogen allt tydligare

Östrogenbehandling är bra mot klimakteriebesvär, men det är tveksamt om terapin verkar förebyggande mot benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar. Längre tids användning ger vissa cancerrisker. Så sammanfattar SBU kunskapsläget i en ny rapport.

21 maj 2002, kl 12:13
0

Annons

Den tydligaste skillnaden mot SBU:s tidigare rapport om östrogenbehandling från 1996 är att risken för olika cancerformer nu anses bättre undersökt. Eftersom cancer finns i så många olika former är det svårt att uttala sig om den totala cancerrisken, men det är tydligt att risken för bröstcancer ökar vid längre behandling. Bland obehandlade kvinnor drabbas ungefär sju procent av bröstcancer mellan 50 och 75 års ålder. Risken ökar till nio procent med behandlingen

Riskökningar från låg nivå

Rapporten beskriver också en ökad risk för cancer i livmoderslemhinnan vid östrogenbehandling. Ökningen kan dock motverkas genom att behandlingen kompletteras med gestagen. SBU-rapporten skiljer därför på HRT (hormone replacement therapy, kombinationsbehandling) och ERT (estrogen replacement therapy, behandling med enbart östrogen).

Författarna till rapporten anser att det är klart att hormonbehandling kan dubbla eller tredubbla risken för blodpropp. Normalt drabbas dock bara en kvinna på 10 000, så risken är fortfarande mycket låg.

Bra mot klimakteriebesvär

Hormonbehandling mot vanliga klimakteriebesvär som värmevallningar och svettningar uppges ha god effekt. Oftast går besvären över efter några år, och den korta behandling som då är aktuell verkar inte ge några påtagliga risker.

Besvär som inkontinens och sveda och torrhet i underlivet kan ofta behandlas med låga doser hormon lokalt.

Osäkert som förebyggande

Efter klimakteriet ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och osteoporos. Därför har flera studier försökt klarlägga om östrogenbehandling kan skydda mot dessa sjukdomar. Den forskning som finns verkar inte stödja den hypotesen.