Annons

Påståenden i annonsen är förankrade i gällande katalogtext

Pharmacia (P) anmärkte på den första annonsen redan i juni 2001. När en i princip likadan annons införs i januari 2002, anmäler P ärendet igen till IGM, båda annonserna. Angående den första annonsen menar P att det inte finns någon jämförande studie mellan Seloken Zoc och Tenormin, där den första visats bättre avseende totalmortalitet. P […]

17 maj 2002, kl 16:26
0

Pharmacia (P) anmärkte på den första annonsen redan i juni 2001. När en i princip likadan annons införs i januari 2002, anmäler P ärendet igen till IGM, båda annonserna. Angående den första annonsen menar P att det inte finns någon jämförande studie mellan Seloken Zoc och Tenormin, där den första visats bättre avseende totalmortalitet. P anser att annonsen är försåtlig och vilseledande i strid med artiklarna 4, 9, 11 och 12 i regelverket. Av annonsen får läsaren intrycket att båda preparaten sänker blodtrycket likvärdigt men att bara Seloken minskar risken för kardiovaskulära komplikationer. Annonsen innehåller också icke rättvisande jämförelser med överdrivna påståenden. Som referens framförs tre studier men ingen är en direkt jämförande studie mellan Seloken och Tenormin.

De tre indikationerna som marknadsförs i den nya annonsen är hypertoni, postinfarkt och hjärtsvikt. Där reagerar P på att den behandlingskostnad som lyfts fram bara gäller för den lägsta av de rekommenderade normaldoserna, 50 mg. Normaldosen vid hypertoni är 50-100 mg, men för behandling postinfarkt och vid hjärtsvikt är normaldosen 200 mg. Därmed blir uppgiften om behandlingskostnad grovt vilseledande anser P.

Astrazeneca svarar att det bara är den andra annonsen som skall bedömas och avvisar alla anmärkningar. Man anser att man har stöd för sina påståenden i gällande katalogtext och försäljningsstatistik.

IGM:s bedömning är att anmärkningarna avser en ny annons och bedömer därför inte den första. Därför kan inte IGM se att Tenormin per automatik skulle pekas ut som jämförelse.
Den nya annonsen diskuterar val av två betablockerare med olika påståenden. Dessa har enligt IGM stöd i gällande FASS-text. AZ:s påståenden om bredare indikation är även det förankrat i katalogtext, inte heller jämförs med just Tenormin. Formuleringen ?Ett svenskt originalläkemedel för enkel och säker behandling av dina patienter? beskriver i obestämd form ett läkemedel. Påståendet utesluter inte att även andra preparat kan vara enkla och säkra alternativ. AZ frias även här.

Angående prisuppgiften går IGM på AZ:s linje, där AZ har valt att lämna prisuppgift på en vanlig använd tablettstyrka vid hypertonibehandling. Annonsen jämför inte normaldoser, anger ingen behandlingskostnad utan lämnar en ren prisuppgift. AZ frias även här.

IGM finner inte att AZ har brutit mot Regler för läkemedelsinformation. Istället åläggs P att betala en IGM-avgift om 60 000 kronor.