Oseltamivir kan ge hallucinationer hos barn

Mer än 100 fall av delirium, hallucinationer och andra ovanliga psykiska biverkningar har rapporterats hos japanska barn som behandlats med influensaläkemedlet oseltamivir (Tamiflu).

15 nov 2006, kl 13:12
0

Därför bör föräldrar vara observanta på sådana reaktioner hos sina barn som behandlas med Tamiflu (oseltamivir). Denna varning ska på uppmaning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA läggas till produktresumén för läkemedlet.

Åtgärden vidtogs efter att FDA fått 103 rapporter om onormala psykiska reaktioner, främst bland barn i Japan. Japan använder mer Tamiflu än något annat land i världen med mer än 30 miljoner recept sedan 2001, vilket kan jämföras med åtta miljoner i USA.

FDA deklarerar att sambandet mellan reaktionerna och läkemedlet inte är bekräftade och att tillägget i produktresumén syftar till att begränsa en potentiell risk så mycket som möjligt. I Japan har en sådan varning redan införts.

En talesman för Roche hävdar i ett pressmeddelande att det inte finns några bevis för sambandet mellan läkemedlet och de sällsynta biverkningarna.