Annons
Oklart om cancerskydd med nya p-piller

Oklart om cancerskydd med nya p-piller

Äldre sortens p-piller kan ge ett långvarigt skydd mot vissa cancertyper. Men hur skyddseffekten är för nyare sorter är fortfarande osäkert och mer forskning krävs.

18 apr 2017, kl 10:21
0

Annons

Angelica Lindén Hirschberg.

Som Läkemedelsvärlden.se skrivit om tidigare tycks kvinnor som ätit p-piller av kombinationstyp ha ett mer än 30 år långt skydd mot kolorektalcancer, livmodercancer och äggstockscancer. Det framkom i en nyligen publicerad studie i American Journal of Obstetrics där forskarna följt kvinnor som antingen ätit p-piller eller inte gjort det sedan slutet av 1960-talet och fram till år 2013.

– Att p-piller kan skydda mot vissa cancersorter var känt sedan tidigare men inte att skyddet är så långvarigt. Det är en viktig studie och resultaten är allmänt positiva för p-pilleranvändare, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och gynekolog vid Karolinska universitetssjukhuset.

Hon poängterar dock att eftersom det är en kohortstudie kan man inte säkerställa att det finns något orsakssamband mellan p-pilleranvändande och minskad cancerrisk. Det kan med andra ord vara andra faktorer än p-piller som påverkar cancerrisken.

Och även om resultaten är intressanta är det svårt att överföra dem till dagens p-piller, menar Angelica Lindén Hirschberg. De kombinerade p-piller som används i dag har till exempel generellt sett lägre koncentration av östrogen och gestagen än de som användes på 1960-talet.

– Vi vet inte om skyddseffekten beror på halten östrogen/gestagen, vilket gör att den kanske inte finns i samma utsträckning med dagens p-piller, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Förutom kombinationspiller med östrogen och gestagen används i dag också p-piller med enbart gestagen, så kallade minipiller eller mellanpiller, beroende på halten gestagen. En annan utveckling är att användningen av långtidsverkande preventivmedel som p-stav, implantat och spiral, har ökat.

Enligt siffror från Socialstyrelsen har andelen kvinnor i åldern 15 till 29 år som använder långtidsverkande preventivmedel exklusive kopparspiral ökat med drygt 70 procent mellan åren 2012 och 2016. Under samma period har användningen av korttidsverkande preventivmedel i gruppen minskat med 15 procent, men står fortfarande för majoriteten av användningen.

Vilket skydd mot eller risk för cancer gestagenpiller och långtidsverkande preventivmedel ger vet man dock inte mycket om i dagsläget.

– Vi vet väldigt lite om dessa typer av preventivmedel och det behövs mer forskning för att kunna säga något om cancerrisk, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Hon påpekar dock att den viktigaste risken att ta hänsyn till med p-piller inte är cancer utan blodpropp.

– Risken för blodpropp är den vi hanterar till vardags. Cancerrisken är i det sammanhanget inte lika relevant.

I befolkningen i stort är risken för att få en blodpropp två fall per 10 000 kvinnoår. Den risken ökar dock om man äter p-piller.

– Med östrogendominerade p-piller ökar risken till mellan 9 och 14 fall per 10 000 kvinnoår medan den är 5 till 7 fall per 10 000 kvinnoår med gestagendominerade p-piller. Därför är gestagendominerade p-piller förstahandsrekommendation i dag, säger Angelica Lindén Hirschberg.

I sin egen forskning har Angelica Lindén Hirschberg studerat hur användandet av p-piller påverkar bland annat sexualitet, något som Läkemedelsvärlden.se skrivit om tidigare. De övergripande resultaten i studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i förändrad sexualitet hos de som åt p-piller jämfört med de som fick placebo.