Annons
Forskare om p-pillerstudie: “Vill inte att kvinnor blir uppskrämda”
Under tre månader fick kvinnorna dagligen förstahands p-piller med etinylöstradiol och levonorgestrel eller placebo.

Forskare om p-pillerstudie: “Vill inte att kvinnor blir uppskrämda”

Kvinnors sexualitet påverkas generellt inte av p-piller, även om vissa skillnader kan ses i nedsatt lust och tillfredsställelse, visar ny studie.

24 aug 2016, kl 14:07
0

Angelica Lindén Hirschberg.

Den nyligen publicerade studien om p-piller och sexualitet från forskare på Karolinska institutet har fått stort genomslag. De övergripande resultaten visar att det inte finns någon signifikant skillnad i förändrad sexualitet generellt mellan kvinnor som fått p-piller jämfört med placebo. På enskilda områden så som upphetsning och tillfredsställelse syntes dock en skillnad.

– Jag vill inte att kvinnor blir uppskrämda och slutar abrupt med p-piller, det finns det inga skäl för, säger Angelica Lindén Hirschberg, som lett studien.

Angelica Lindén Hirschberg är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och gynekolog vid Karolinska universitetssjukhuset. Tillsammans med kollegor har hon utfört den första stora, placebokontrollerade dubbellindade studien som jämför p-piller med placebo och sett till sexualiteten. Tidigare har det gjorts studier på kombinerade p-piller och sexualitet men det har ofta varit jämförande studier där olika preparat jämförts med varandra eller observationsstudier.

I studien där 332 friska kvinnor mellan 18 och 35 år deltog användes den validerade skattningsskalan, PFSF, för att undersöka sexualitet, där sju olika aspekter av sexualitet undersöktes. Kvinnorna i studien hade, om de tidigare tagit hormonella preventivmedel, gjort uppehåll i minst två månader innan studiestarten. Under tre månader fick kvinnorna dagligen p-piller med etinylöstradiol och levonorgestrel, som i dag rekommenderas som förstahandsval, eller placebo.

Forskarna tittade på förändringen av sexualitet i varje grupp och jämförde sedan förändringen i de båda grupperna. Det primära effektmåttet var generellt förändrad sexualitet och där sågs ingen skillnad.

– Generellt såg vi ingen skillnad i sexualiteten hos de båda grupperna, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Därefter tittade forskarna även på de sju enskilda aspekterna och fann då en signifikant nedsatt lust, upphetsning och tillfredställelse hos kvinnorna som fick p-piller.

– Någon skillnad gällande orgasm eller hur man svarade på sexuell stimuli syntes dock inte, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Den statistiska effektstorleken bedömdes som liten och därför vill dock Angelica Lindén Hirschberg att man därför ska man vara försiktig med att dra på för stora växlar.

– Resultaten kan vara av klinisk betydelse för enskilda individer, men behöver inte alls vara det för alla. Om man haft en sorts p-piller en längre tid och tycker att det har fungerat bra hittills finns det ingen anledning att överväga att sluta, säger hon.

Hon menar att kunskapen från resultaten är viktig för rådgivning generellt och för de som ska börja med preventivmedel. Vidare poängterar hon att resultaten är specifika för den här sortens p-piller och att man inte ska generalisera alla.

– Kvinnor som funderar på att börja äta p-piller ska ta upp de frågor som är viktiga för just dem och diskutera med en barnmorska eller gynekolog. Individer är olika hormonkänsliga och ibland kan man behöva pröva sig fram för att veta hur man påverkas, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Angelica Lindén Hirschberg poängterar att de hormonella preventivmedel vi har i dag är extremt effektiva om man tar dem rätt, men att följsamheten kan minska på grund av allmän påverkan på måendet.

– Det är viktigt att utveckla bättre sorters p-piller som är lika säkra och effektiva men mindre bieffekter. P-piller borde ha andra krav än läkemedel för behandling av sjukdom eftersom det är friska individer som behandlas. Den här typen av preparat får inte ha för stor inverkan generellt och det är viktigt att det finns olika alternativ att välja på, säger hon.

Studien har dock vissa svagheter, uppger Angelica Lindén Hirschberg.

– Eftersom studien bara pågick i tre månader vet vi inte om vi skulle ha fått samma resultat om vi förlängt den. Från början hade vi tänkt låta studien pågå i sex månader men på grund av resursskäl valde vi att göra den kortare, säger hon.

En annan svaghet är svårigheten med en helt blindad p-pillerstudie i och med att kroppen kan påverkas på olika sätt som ändrat menstruationsmönster och svullna bröst.

Forskargruppen kommer nu att fortsätta utvärdera resultaten i studien och har bland annat tittat på humörpåverkan. Den artikeln är inskickad för godkännande.

– Det är också intressanta resultat, men inte heller där är det svart eller vitt, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Länk till studien som är publicerad i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism: Combined Oral Contraceptives and Sexual Function in Women – a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial
 

Olika typer av p-piller

Kombinerade p-piller innehåller två typer av hormoner: östrogen och ett gestagen. Oftast används konstgjort östrogen, etinylestradiol, men i några ingår naturligt östrogen som kallas estradiol. Gestagenet liknar gulkroppshormon och olika p-piller kan innehålla olika gestagen.
De kombinerade p-pillren klassificeras som monofasiska eller sekvenspreparat beroende på om de innehåller samma eller olika mängd hormon i behandlingscykeln. De benämns också som andra eller tredje generationens p-piller beroende på vilket gestagen de innehåller.
Minipiller och mellanpiller innehåller bara gestagen.
Det p-piller som användes i studien var Nevoletta, ett andra generationens kombinerat p-piller innehållande levonorgesterol och etinylestradiol.

Källa: 1177

Micaela Toresson
Tidigare webbredaktör/medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se
Föregående artikel Barn fick tio gånger för hög dos
Nästa artikel Fortsatt goda resultat för IdeS vid transplantation