Annons

Ordförande vill se skärpta miljökrav

Regeringen måste börja ställa tydligare krav på myndigheter och
landsting vad gäller miljöpåverkan vid läkemedelsproduktion. Det menar
vd för Kronans Droghandel och ordförande i Sveriges Apoteksförening.

17 jan 2011, kl 12:18
0

I december 2009 kom en rapport från Läkemedelsverket om vilka insatser som skulle behövas för att förbättra förhållanden och öka transparensen vad gäller miljöpåverkan vid läkemedelsproduktion. Myndigheten föreslog i sin rapport bland annat att krav på ett miljöcertifikat för produktionsanläggningarna för tillverkning av läkemedel och aktiva substanser skulle föras in i lagstiftningen om god tillverkningssed, GMP.

Ett år senare har inte mycket hänt, menar Cecilia Marlow, vd för apotekskedjan Kronans Droghandel och ordförande i Sveriges Apoteksförening. I en debattartikel som publicerats i dagspress runt om i landet uttrycker hon sin besvikelse och uppmanar regering och myndigheter att väga in miljöpåverkan i sina beslut om marknadsgodkännande och subventioner. Eftersom det inte finns några miljökrav från regering och myndigheter finns det enligt Cecilia Marlow heller ingen möjlighet att erbjuda kunderna läkemedel som producerats på ett sätt som tar hänsyn till miljön, även om de är beredda att betala extra för det.

Den 18 januari samlas representanter från bland annat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Läkemedelsverket, landssting, akademi och socialdepartementet vid ett seminarium ordnat av Svenskt Vatten och Mistra Pharma för att diskutera frågan om hur miljöriskerna vid läkemedelstillverkning kan minskas.
– Titeln på dagen är “Från tablett till toalett” och målet är att det ska bli så konkret som möjligt och att personer från hela kedjan ska få ge sin bild, säger Helene Hagerman på Mistra Pharma.