Operation och läkemedel lika effektiva vid refluxsjukdom

Både långtidsbehandling med protonpumpshämmare och titthålskirurgi
leder till att patienter med refluxsjukdom blir av med sina symptom
enligt en ny studie.

19 maj 2011, kl 13:12
0

I studien, som finansierats av Astrazeneca, ingick 554 patienter med Gastroesofageal refluxsjukdom. Sjukdomen innebär att den övre magmunnen inte stängs helt vilket gör att magsyra kommer ut i matstrupen.

Patienterna, som var mellan 18 och 70 år, slumpades till att antingen få 20 eller 40 mg av protonpumpshämmaren esomeprazol dagligen eller genomgår titthålskirurgi. Efter fem års uppföljning var 92 procent i esomeprazolgruppen symptomfria liksom 85 procent av de som opererats. Bland de som fått läkemedelsbehandling var halsbränna och sura uppstötningar vanligare medan de opererade patienterna i högre grad drabbades av illamående och gaser i magen efter fem år.

Bakom studien, som publicerats i JAMA, ligger bland andra svenska forskare från Astrazeneca och Karolinska sjukhuset.