Annons

Stora skillnader i äldreomsorgen

I många kommuner har äldreomsorgen blivit bättre men det finns stora
skillnader. Det visar de öppna jämförelser av äldrevården som SKL och
Socialstyrelsen gjort

17 dec 2010, kl 13:38
0

Det är första gången som öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre gjorts gemensamt av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.
– Rapporten ger en tydlig bild av att det på flera områden finns skillnader i vården och omsorgen mellan äldre män och kvinnor. Det är inte acceptabelt, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör.

Ett exempel som lyfts ram i rapporten är att fler kvinnor än män får en olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling. När det gäller hur nöjda de äldre generellt är med äldreomsorgen, finns det dock inga skillnader mellan män och kvinnor. Personalens bemötande får överlag bra betyg medan mat och social samvaro däremot får sämre omdömen.

I jämförelsen har man också tittat på hur många av de äldre på särskilda boenden som fått en läkemedelsgenomgång det senaste året, något som såg väldigt olika ut. Landstingen i Uppsala hamnar i topp med 86 procent medan Gotland med 36 procent är sämst på läkemedelsgenomgångar. 21 kommuner rapporterade att ingen av de äldre i särskilt boende där hade någon aktuell läkemedelsgenomgång.