Oklar vinst med dos för patienter

Senast i september ska utredaren Sofia Wallström lämna sina förslag på hur apodosmarknaden ska kunna konkurrensutsättas. Men redan till årsskiftet 2012/2013 går landstingens avtal med Apoteket AB ut och förhandlingar med intresserade har börjat även om förutsättningarna på den nya marknaden inte är klara. Till exempel är det med nuvarande lagstiftning inte möjligt att köpa […]

30 jan 2012, kl 12:38
0

Senast i september ska utredaren Sofia Wallström lämna sina förslag på hur apodosmarknaden ska kunna konkurrensutsättas. Men redan till årsskiftet 2012/2013 går landstingens avtal med Apoteket AB ut och förhandlingar med intresserade har börjat även om förutsättningarna på den nya marknaden inte är klara. Till exempel är det med nuvarande lagstiftning inte möjligt att köpa tjänsten av ett företag som packar läkemedlen utanför Sverige. Än så länge har bara Apoteket AB tillgång till dosregistret, men det öppnas för konkurrenter i vår då det läggs över på Apotekens service. En ny aktör, Svensk Dos AB, har vunnit sin första upphandling som gäller sju landsting.

Idag får cirka 185?000 personer sina läkemedel dosför-packade av Apoteket AB. Omsättningen är drygt två miljarder kronor om året plus den så kallade dospengen på 400 miljoner. Men är dostjänsten bra för patienterna? Tveksamt är slutsatsen i den utvärdering som Läkemedelsverket gjort. Enligt myndigheten finns inte något vetenskapligt stöd för att dostjänsten vare sig förbättrar följsamhet eller patientsäkerhet. Däremot finns det data som tyder på att dosförpackningar har en positiv effekt på kostnaderna för läkemedel och att det sparar tid för främst sjuksköterskor på olika boenden.
Nyligen kom också en ny studie från Akademiska sjukhuset där man följt upp samtliga 290 beställningar av Apodos våren 2010. I cirka 25 procent fann man fel som alla berodde på fel när uppgifterna från sjukhusets läkemedelslistor förts över till apotekets system.