Annons
Folkhälsomyndigheten slopar rekommendationer
Okej att gå till jobbet med covidsymtom i sommar

Okej att gå till jobbet med covidsymtom i sommar

Nu blir det okej att gå till jobbet med covidsymtom. Folkhälsomyndigheten lättar på rekommendationerna.

30 jun 2023, kl 15:30
0

Annons

Folkhälsomyndigheten nekar oss inte längre att gå till jobbet med covidsymtom. Detta som en följd av att myndigheten fortsätter att skala ner smittskyddsåtgärderna mot covid-19.

Anledningarna till att Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna för allmänheten är flera. En är att Världshälsoorganisationen, WHO, i maj förklarade att covid-19 slutat vara ett akut internationellt hot mot människors hälsa.

Många svenskar har skydd

Andra orsaker är, enligt myndigheten, att många svenskar nu har skydd genom vaccin eller genomgången infektion.

Dessutom ger de nu dominerande varianterna av covid-19 sällan allvarlig sjukdom.

Kan vara okej gå till jobbet med covidsymtom

Från och med 1 juli behöver den som har symtom som kan vara covid-19 inte längre stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

En annan rekommendation myndigheten tar bort är den om att ovaccinerade personer över 50 år, respektive ovaccinerade som tillhör en riskgrupp, bör vara särskilt försiktiga.

Nu övergår covid-19 till att regleras som andra smittsamma sjukdomar.

Äldre och riskgrupper ska vaccineras

Men vissa särskilda covidrekommendationer kvarstår.

Personer som är 80 år eller äldre eller som bor på särskilt boende för äldre uppmanas att ta två påfyllnadsdoser i år, med sex veckors mellanrum.

De som är mellan 50 och 79 år rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin i höst. Detsamma gäller personer från 18 år som tillhör en riskgrupp.

Rekommendationerna till sjukvård och äldreomsorg är också kvar. Covid-19 är anmälningspliktig även i fortsättningen.

Var noga med påfyllnadsdoserna

Statsepidemiolog Anders Lindblom poängterar i ett pressmeddelande från myndigheten att covid-19 är en sjukdom som kan vara allvarlig för vissa.

Då gäller smittskyddslagens bestämmelser.

– Den som vet, eller har anledning att misstänka, att hen bär på en smittsam sjukdom måste göra vad som krävs för att skydda andra mot smitta.

– Det bästa sättet att skydda sig själv mot allvarlig sjukdom i covid-19 är att vaccinera sig enligt de gällande rekommendationerna och vara noga med påfyllnadsdoserna, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.