Annons

Ökade läkemedelskostnader under 2009

Den totala försäljningen av läkemedel via apotek ökade med 2,6 procent
mellan 2008 och 2009. Kostnaderna för hjärtsjukdomar och antidepressiva
har däremot minskat tack vare generiskt utbyte. Det visar siffror från
Apotekens Service AB.

8 feb 2010, kl 14:31
0

Mellan 2080 och 2009 ökade apotekens försäljning av läkemedel från 34 181 till 35 057 miljoner kronor. Det är en ökning motsvarande 2,6 procent visar statistik som sammanställts av Apotekens Service AB.

Kostnaderna för läkemedel mot hjärtsjukdomar och mot depression minskade under förra året till följd av generiskt utbyte. Den volymmässigt största gruppen omfattar just läkemedel för hjärta och kretslopp, ATC-kod C. 2009 var försäljningsvolymen 1 479 miljoner definierade dygnsdoser, vilket är en ökning med 3,7 procent. Kostnaderna minskade däremot med 0,8 procent till 3416 Mkr tack före byte till billigare generika.

Den största kostnadsökningen under 2009 finns i ATC-grupp L. I den gruppen ingår läkemedel för behandling vid cancer, ledgångsreumatism och transplantation. Försäljningen har ökat med 8 procent till totalt 6 107 miljarder kronor.

Försäljningen av antibiotika minskade däremot under förra året.
– Minskningen av antibiotikaförsäljningen kan bero på att den debatt som varit kring preparaten har bidragit till en ökad medvetenhet om riskerna vid överanvändning, säger Eva Undén läkemedelsanalytiker på Apotekens Service AB.