Annons

Nytt läkemedelscentrum i Lund

Forskare och lärare på läkemedelsområdet vid Lunds tekniska högskola går ihop och bildar Läkemedelscentrum. Syftet är att göra läkemedelsforskningen mer uppmärksammad.

22 apr 2003, kl 13:43
0

Annons

Femton av 23 avdelningar vid Kemicentrum i Lund har visat intresse för att vara med i den nya sammanslutningen som ska knyta band mellan personer som forskar eller undervisar på läkemedelsområdet inom högskolan. Intiativtagarna hoppas också att nätverket ska locka studenter, forskarstuderande och postdoc-forskare som arbetar med läkemedelsfrågor. Förhoppningen är dessutom att nätverket ska göra den redan pågående läkemedelsforskningen mer synlig vilket kan vara positivt vid ansökning av forskningsbidrag och vid kontakter med industrin.

Som ett första projekt ska Läkemedelscentrum bygga en databas där de omkring 100 forskningsprojekt som redan pågår vid Kemicentrum ska registreras.