Annons

Hopp om diagnos för Alzheimers sjukdom

Två proteiner i ryggmärgsvätskan kan göra det möjligt att diagnosticera Alzheimers sjukdom.

23 apr 2003, kl 11:43
0

Annons

Amerikanska forskare har visat att två proteiner som finns i ryggmärgsvätskan kan hjälpa till att diagnosticera Alzheimers sjukdom. De fann att koncentrationerna av de två proteinerna ? tau och en viss typ av beta-amyloid ? skilde sig mellan Alzheimerpatienter och friska kontrollpersoner. Nivåer av beta-amyloid var lägre och nivåer av tau var högre hos patienter med Alzheimers sjukdom.
Trots att sambanden till de två proteinerna har setts tidigare är det den största studien hittills som specifikt undersökt sambandet. I studien ingick 131 personer med Alzheimer sjukdom och 72 friska kontrollpersoner.
Studien publicerades i den 23 april i JAMA.