Annons

Strama positiva till ny myndighet

Att bilda en ny smittskyddsmyndighet och låta Strama bli en del av den
kan vara positivt. Det säger Strama:s ordförande Otto Cars efter
utredarens förslag. Men det är viktigt att gruppens uppgifter blir
tydliga även i fortsättningen.

11 jun 2009, kl 12:05
0

Annons

När regeringens utredare Carl-Anders Ifarsson igår presenterade sina förslag på hur smittskyddsarbetet ska organiseras i Sverige stod ett flertal förändringar på agendan. För att få ordning på ansvarsfördelningen föreslår han att en helt ny smittskyddsmyndighet ska bildas men nationellt ansvar för det samlade smittskyddsarbetet.

Ett av förslagen är att Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama, ska uppgår i den nya myndigheten. Något som ordförande Otto Cars ställer sig positiv till.
– Att Strama inordnas i en ny myndighet kan ge fördelar, önskvärda förstärkningar och en stabilitet på långt sikt. Men det är viktigt att vårt uppdrag förblir tydligt och att vi också i fortsättningen har uppgiften att samverka mellan landstingens lokala Stramagrupper, säger han.

Strama har funnits sedan 1995 och är ett samverkansorgan med syfte att samordna frågor som rör antibiotikaanvändningen i Sverige. Nationellt leds gruppen av en styrelse och en ledningsgrupp och ute i landstingen finns lokala Stramagrupper.

I smittskyddsutredningen får gruppens arbete mycket beröm och att införliva den i en ny myndighet blir ett sätt att permanenta den.
–  Vi är självklart väldigt glada för det erkännande som utredningen ger åt vårt arbetssätt, säger Otto Cars.