FDA-panel ger tummen upp till antipsykotika till barn

En rådgivande expertkommitté inom FDA anser att flera omstridda antipsykotika läkemedel är tillräckligt säkra att användas av barn
under 18 år. Seroquel, Zyprexa och Zeldox har alla tre fått positiva
omdömen.

11 jun 2009, kl 13:37
0

Annons

Det är den amerikanska läkemedelsmyndighetens, FDA:s, rådgivande kommitté som i veckan röstade för att Seroquel (quetiapin), Zyprexa (olanzapin) och Zeldox (ziprasidon) får ges till barn och ungdomar för behandling av schizofreni eller bipolär sjukdom. Alla tre anses ha en acceptabel säkerhetsnivå enligt de utvärderingar som kommittén har gjort.

Astrazenca har just nu en ansökan på gång hos FDA om att utöka indikationen på Seroquel att gälla behandling av schizofreni hos ungdomar mellan 13 till 17 år och för bipolär sjukdom i åldrarna 10 till 17 år. Eli Lilly ansöker samtidigt om att få Zyprexa godkänt som andra linjens behandling för de båda diagnoserna från 13 år.

FDA är inte skyldiga att följa den rådgivande kommittén, men det är vanligast att de gör så. Frågan är om de i detta fall påverkas av de omfattande rättsliga processer som pågår i USA där patienter anklagar Astrazeneca och Eli Lilly för att ha undanhållit information om biverkningar. För Seroquel handlar det om patienter som hävdar att de drabbats av metabola biverkningar som diabetes efter att ha behandlats med preparatet. Totalt har omkring 15 000 stämningar kommit om biverkningar till följd av Seroquel.

I Sverige är Seroquel och Zyprexa inte godkända för personer under 18 år.