Annons

Positiva resultat för patienter med tarmtumör

Efter lovande resultat från en klinisk studie har lett till att det
amerikanska cancernätverket. NCCN, ändrar sina riktlinjer. De
rekommenderar nu okreotid som skydd mot tumörtillväxt av metastaserande
tunntarmcancer. Även svenska riktlinjer kan komma att ändras.

11 jun 2009, kl 11:05
0

Annons

I januari i år presenterades data vid Asco Gastrointestinal Cancers Symposium i San Fransisco, som visade på bra resultat för patienter med metastaserande neuroendokrina tumörer i tarmen som behandlades med oktreotid. Den så kallade PROMID-studien är en prospektiv, randomiserad, fas III-studie där läkemedlet Sandostatin (okreotid) jämfördes med placebo.

Resultaten visade att i gruppen som fick aktiv behandling var mediantiden fram till dess att sjukdomen blev förvärrad 14 månader jämfört med 6 månader i kontrollgruppen. Vid den nyligen avslutade Asco-kongressen i Orlando, meddelade det amerikanska cancernätverket National Comprehensive Cancer Network, NCCN, att de ändrar sina riktlinjer med anledning av resultaten. De rekommenderar nu Sandostatin LAR som en möjlig skyddande behandlings vid metastaserande tunntarmscarcinoid.

Vid Ascokongressen presenterade också ytterligare data från PROMID som visar att patienter som behandlas med okreotid klarade sig från tumörtillväxt mer än dubbelt så länge som de i placebogruppen. Medianen var 15,6 månader, jämfört med 5,9 månader. Effekten var densamma oavsett om tumören var hormonberoende eller inte.  Fördelen sågs hos patienterna oavsett om tumören var hormonutsöndrande eller inte.

Kjell Öberg, professor i onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är en av grundarna till European Neuroendocrine Tumor Society, ENETS som är NCCN:s europeiska motsvarighet. Han tror att behandlingsriktlinjerna kan ändras även här.
– Troligen kommer frågan om ändade riktlinjer tas upp på ENETS-mötet i Rom i november. Skillnaderna i Sverige blir inte så stora eftersom okreotid redan idag används vid icke-hormonutsöndande tumörer i tunntamen, säger Kjell Öberg.

Okreotid marknadsförs i Sverige under namnet Sandostatin LAR av  Novartis som också har finansierat studien. Läkemedlet är godkänt för att lindra symtom som orsakas av hormon- och peptidproducerande tumörer i mag-tarmregionen. Det är upp till företaget att ansöka om att få det godkänt för ytterligare indikationer.