Annons

Nytt interferon förbättrar behandling av hepatit C

Ett nytt bättre interferon, peg-interferon, som kommer att lanseras under året, ger dubbelt så goda resultat i behandling av hepatit C som existerade interferon.

20 jun 2002, kl 22:30
0

Annons

Vid en internationell infektionskongress i Stockholm i början av juni presenterades resultaten av behandling med nya interferon, så kallade peg-interferon (polyetylenglykosylerade interferon), som visar att de nya läkemedlen är dubbelt så effektiva som interferon i behandling av hepatit C infektion. Två nya läkemedel i klassen kan väntas under året.
Behandlingen av hepatit C utvecklas snabbt och från att ha varit en icke behandlingsbar sjukdom i början av 90-talet kan idag cirka hälften av patienterna bli fria från viruset.
Hepatit C orsakas av ett virus som sprids med blod, till exempel via blodtransfusion, blodprodukter eller orena sprutor. Cirka 80 procent av de smittade får en kronisk infektion. Ungefär 150 miljoner människor i världen är infekterade varav cirka 40 000 i Sverige.
Målet för behandlingen är att förhindra cirrhosutveckling och att minska risken för levercancer. Mot hepatit C finns inget vaccin, och den behandling som finns idag består av antingen interferon i monoterapi eller interferon i kombination med ribavarin.
I Sverige har man nått goda resultat av kombinationsbehandlingen, ungefär 65 procent av de mildare fallen botas och cirka 35 procent av de svårare fallen. För de svårare fallen kan man nu vänta ännu bättre resultat med det nya peg-interferonet.Två peg-interferon på väg
Roche och Schering-Plough har nyligen presenterat de första fas III-studierna på sina respektive peg-interferon. Schering-Plough har kommit längst och har fått ett positivt utlåtande av europeiska läkemedelsverket CPMP och lämnat in ansökan i USA i slutet av förra året.
Målet för båda företagen är att söka godkännande för kombinationsbehandling med peg-interferon och ribavarin. Schering Plough har fördelen av att ha de världsomspännande rättigheterna till ribavarin för hepatit C och kan därför lättare utveckla en kombinationsprodukt.
Huddinge sjukhus är ett av de centra som deltar i studier med kombinationsbehandling av peg-interferon och ribavarin som beräknas vara klara om ett år.
? Resultaten hittills ser lovande ut. En vinst med det nya peg-interferonet är att patienten bara behöver ta en spruta i veckan mot tre gånger per vecka med det gamla, säger professor Ola Weiland vid  Huddinge sjukhus.


Barn bör vaccineras mot hepatit B
Till skillnad mot hepatit C finns det ett effektivt vaccin mot hepatit B. WHO har uppmanat till allmän vaccination mot hepatit B, men i Sverige har det inte ansetts nödvändigt eftersom smittan bara har funnits hos ungefär en halv procent av befolkningen.
Inom läkarkåren höjs nu röster för att vaccinationen ska införas även i Sverige.
? Eftersom invandringen har ökat från länder där förekomsten är vanlig har bilden förändrats. Vi har betydligt fler hepatit B bärare nu och för att förhindra smittspridningen bör allmän barnvaccination införas, säger professor Ola Weiland.
Sedan WHO rekommenderade allmän barnvaccination har 110 länder infört den i någon form.