Annons

Ny terapi vid Crohns sjukdom

Tillväxthormon och metotrexat är två nya alternativ som har gett positiva resultat vid behandling av Crohns sjukdom.

20 jun 2002, kl 22:31
0

Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom där behandlingen går ut på att reducera den inflammatoriska aktiviteten. Två nya angreppsätt för behandling redovisades i juninumret av New England Journal of Medicine (2000;22:1664). Det ena är behandling med tillväxthormon och det andra är metotrexat som är ett cytostatika.
I en placebokontrollerad pilotstudie på 19 patienter har forskare i USA prövat tillväxthormon subkutant i behandling av Crohns sjukdom under fyra månader. Alla patienter fick också en diet med hög halt av protein. Patienterna förbättrades, de fick färre avföringar och mindre smärtor i magen och kände sig friskare. Ett förvånande resultat i studien var att patienterna inte gick upp i vikt.
Studiens värde begränsas dock av det var så få patienter. Dessutom måste man veta mer om vilken dos som bör ges och optimal behandlingstid innan det kan användas bredare i behandling av Crohns sjukdom.


Större klinisk betydelse
Av mer omedelbar klinisk relevans är resultaten av den andra studien. Forskare i London har fått goda resultat av behandling med intramuskulär injektion av metotrexat 15 mg en gång i veckan under 40 veckor. Resultatet blev att den  behandlade gruppen klarade sig bättre. Uppskattningsvis dubbelt så många patienter i placebogruppen fick återfall i sjukdomen än de som fått metotrexat.
Det är en viktig klinisk observation eftersom patienter med Crohns sjukdom som är beroende av kortikosteroider och som inte svarar på eller kan tolerera andra läkemedel behöver ett effektivt alternativ för långtidsterapi.
De båda studierna har prövat monoterapi och mycket talar för att ännu bättre effekt kan uppnås genom att kombinera tillväxthormon med immunsuppressiva medel eller metotrexat.