Annons

Stefan Carlsson : ?Postorderförsäljning skall öka tillgängligheten och kapa köerna?

Redan nästa år ska vi kunna köpa läkemedel på postorder. Arbetsnamnet för apotekets satsning på försäljning och information via internet och telefon är @poteket.se. Apoteket har också bildat ett särskilt bolag med Telia och Posten för att utveckla de tekniska och praktiska delarna.

20 jun 2002, kl 22:25
0

Med satsning på hemleveranser av läkemedel vill Stefan Carlsson öka valfriheten för Apotekets kunder. Det är också ett sätt att lösa den pressade personalsituationen på apoteken och att minska köerna. För personalen kan det innebära omflyttningar men inga nedskärningar.
Samtidigt går man från en geografisk organisation till en affärsområdesorganisation genom att bilda fyra nya affärsområden; Apoteket Hälsa med alla öppenvårdsapotek, Apoteket Vård med sjukhusapoteken, @poteket.se för information och försäljning via internet eller telefon och Apoteket Konsult med farmaceutiska tjänster.
Redan nästa år
Stefan Carlsson räknar med att postorder kommer att bli en stor andel av försäljningen och man skall komma igång redan nästa år.
? Samarbetet med Telia och Posten handlar om att bygga en plattform för verksamheten och hitta bra distributionsformer, säger Stefan Carlsson. Själva försäljningen av läkemedel kommer naturligtvis Apoteket att sköta även fortsättningsvis, annars bryter vi mot monopolet. Utan att avslöja någon affärshemlighet kan jag säga att vi räknar med att det blir en stor andel av den totala försäljningen ? det är alltså inte en eller två procent vi pratar om utan mycket mer än så.
Hemleveranser kommer till en början att omfatta receptfria varor och handelsvaror. Innan man i ett senare skede också ska kunna leverera receptbelagda läkemedel måste man ha löst vissa säkerhetsfrågor. Det ena är att informationen kring läkemedlet måste vara minst lika bra som när man köper det över disk. Det andra är att hitta former för att distribuera som är så effektiva att mottagaren får läkemedlet direkt i handen.
? I första hand ser vi det som hemleveranser, men jag tror även att det kan bli intressant att få det till sin arbetsplats, säger Stefan Carlsson. Det finns många tekniska lösningar här som vi tittar på, till exempel en ide om att man lägger ett ?sigill? på förpackningen så att bara den som vet koden kan öppna burken. Dessutom kan man i en förlängning tänka sig att läkaren skickar receptet elektroniskt till en distributionscentral som sedan levererar läkemedlet hem.
Färre glesbygdsapotek
Stefan Carlsson ser framförallt förändringen som en stor förbättring för kronikergrupperna. De som har stående recept behöver inte köa varje gång de ska hämta ut mer läkemedel. Men han sticker inte under stol med att det också är ett sätt att lösa rekryteringspolitiken. I ett längre perspektiv tror han inte att man kommer att kunna bemanna alla apotek i glesbygden.
? E-handel kommer i ett inledningsskede att öka tillgängligheten till apotek, man kan nå apoteket på nya sätt och på andra tider än de har öppet. Men man skulle ljuga om man sa att det inte skulle påverka antalet apotek på sikt. Däremot är det inte några dramatiska förändringar i det korta perspektivet, säger han.
Hälsoområdet är idag högintressant för många aktörer och den delen av apotekens verksamhet kommer att bli allt mer konkurrensutsatt.
? Därför måste vi också skärpa till oss och bli duktigare, säger Stefan Carlsson. Vi skall göra en ordentlig satsning på området egenvård och de delar som handlar om folkhälsofrågor.
I affärsområdet Apoteket Hälsa ingår alla öppenvårdsapotek i landet och de nuvarande apoteksregionerna försvinner. Så småningom kommer det att finnas någon geografisk indelning, men hur den kommer att se ut har man inte bestämt.
? Ett tips är att de troligen blir fler än idag, säger Stefan Carlsson. Det är viktigt att apoteken kommer närmare varandra och man kan tänka sig att vissa apotek har ett större samarbete än idag.
Länk till sjukvården
Apotekets finansieringsförutsättningar kommer att förändras radikalt när landstingen tar över ansvaret för läkemedelsnotan år 2002. Apoteket Vård kommer att bli företagets viktigaste länk till sjukvården, menar Stefan Carlsson. Här ingår till en början alla sjukhusapotek.
? När man går från en geografisk organisation till en affärsområdesorganisation måste man vara väldigt noga med att de lokala kontakterna mot vården kan bibehållas, säger han. Det blir en viktig uppgift för sjukhusapoteken.
 Förändringen innebär att sjukhusapoteken allt mer arbetar med att sälja farmaceutiska tjänster. De delar av verksamheten som hör till distribution och tillverkning av läkemedel kommer att övergå i  de nya resultatenheterna Tillverkning och Logistik.
? Före sommaren skall vi söka personer internt till de olika ledningsfunktionerna och sedan kommer vi att gå ut externt i augusti. Övergången till den nya organisationen kommer att ske successivt. Så mycket som möjligt skall vara klart den första januari 2001, säger Stefan Carlsson.