Annons

Mer attityd

Tidningen Läkemedelsvärlden görs för läsarna. Den görs aldrig för annonsörerna. På redaktionen kommer vi aldrig att backa från att skriva något även om vi riskerar att tappa annonsörer. Till skillnad från andra tidningar är inte Läkemedelsvärlden beroende av annonserna. Vi har en stark oberoende organisation i ryggen. Därför är Läkemedelsvärlden den enda riktigt oberoende läkemedelstidningen […]

20 jun 2002, kl 22:23
0

Tidningen Läkemedelsvärlden görs för läsarna. Den görs aldrig för annonsörerna. På redaktionen kommer vi aldrig att backa från att skriva något även om vi riskerar
att tappa annonsörer. Till skillnad från andra tidningar är inte Läkemedelsvärlden beroende av annonserna. Vi har en stark oberoende organisation i ryggen. Därför är Läkemedelsvärlden den enda riktigt oberoende läkemedelstidningen i Sverige.
Läkemedelsvärlden ska fokusera på den kliniska nyttan. Det som vi analyserar, granskar och skriver om, ska i slutändan patienten dra nytta av. Genom att läsa Läkemedelsvärlden får du och alla andra läsare ökad kunskap så att patienterna får bästa tänkbara behandling.
Tidningen är en informationskanal som hjälper de professionella aktörerna att optimera användningen av läkemedel. Den definitionen ligger i linje med Apotekarsocietetens ändamål, ?att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel?.
Läkemedelsvärlden har samma mål som Apotekarsocieteten, men bör inte vara den enda utåtriktade kanalen för organisationens åsikter och ståndpunkter. Apotekarsocieteten måste synas och höras mer, måste våga sticka ut hakan och tycka till. Det behövs en aktivare och rakare dialog från organisationen till de professionella aktörerna. Det behövs också en ökad tydlighet med klara besked, både inåt och utåt.
Som ny kapten på skutan ska jag fortsätta leda redaktionens arbete genom trånga passager och grunda sund. Vi kommer att fortsätta granska läkemedelsföretagen, hur och på vilket sätt de marknadsför sina läkemedel. Vi kommer att fortsätta granska Apoteket AB och deras monopolställning. Vi kommer att bevaka myndigheter och organisationer. Min ambition är också att vi ska kunna granska universitet, högskolor och utbildningar som är relevanta för vår profession.
Under hösten kommer redaktionen att inleda ett förändringsarbete med tidningen. Mitt mål är att de stora förändringarna blir synliga i det första numret nästa år. Det blir framför allt grafiska förändringar som ska göra det lättare att läsa Läkemedelsvärlden. Tidningen ska bli mer överskådlig och du som läsare ska snabbt få en överblick av innehållet och kunna bedöma vad som är intressant för dig.
Tyngdpunkten i Läkemedelsvärlden kommer alltid att ligga på yrkesinriktad läsning. Du ska läsa Läkemedelsvärlden därför att du får kunskaper du inte får någon annanstans. Och du får det med attityd från en redaktion som vågar sticka ut hakan. n


Trevlig sommar!


Fredrik Hed
Chefredaktör