Annons

Mer receptfritt i Storbritannien

Britterna satsar på att göra fler läkemedel receptfria. Från och med nu ska det bli enklare och gå snabbare att få receptbelagda läkemedel att bli receptfria i Storbritannien, som anser sig visa vägen för andra europeiska länder.

20 jun 2002, kl 15:00
0

Det brittiska socialdepartementet förenklade nyligen den procedur som krävs för att göra receptbelagda läkemedel receptfria.

– Tanken är att göra fler läkemedel tillgängliga för egenvård. Tidigare krävdes krångliga lagändringar som kunde ta upp till 18 månader, men från och med nu ska det bara ta cirka sex månader från ansökan till beslut, säger departementets talesman David Daley.

En lista över läkemedel som anses kunna övergå från receptbelagd till receptfri status har sammanställts av Royal Pharmaceutical Society i London. Med på listan finns bland annat omeprazol (Losec), sildenafil (Viagra), b-blockerare och p-piller.

– Flera av dessa har väckt het debatt, inte minst Viagra. Men listan ska inte ses som en önskelista. Den togs fram som underlag för en diskussion om hur systemet ska förändras, bland annat vilken vidareutbildning som farmaceuter bör få, säger David Daley.

Kroniska sjukdomar

Läkemedelsföretagen ska ansvara för vidareutbildningen av apotekarna, som ju alltså delvis övertar läkarnas ansvar för de läkemedel som blir receptfria. Att lätta på husläkarnas arbetsbörda har också varit en av grundtankarna bakom förändringen.

– Många av de läkemedel som föreslås bli receptfria är för behandling av kroniska sjukdomar, som patienterna ofta själva är experter på. Då är det knappast nödvändigt att de går tillbaka till sin läkare bara för att få ett nytt recept, säger David Daley.

Idag kostar det ingenting för patienter att besöka sin brittiska husläkare och alla förlag om införande av patientavgifter möter hårt motstånd. Istället väljer alltså britterna att gå i bräschen för egenvården. Och de anser sig vara ledande i Europa på att göra läkemedel receptfria.

– Många hävdar att vi i Sverige har färre receptfria läkemedel än andra länder. Men jag är inte så säker, det är svårt att göra jämförelser eftersom vi har olika många produkter. På många håll finns det fler alternativa läkemedel för behandling av samma sak och därför ser det kanske ut som om vi är mer restriktiva med receptfrihet i Sverige, säger Jane Ahlqvist-Rastad på Läkemedelsverket.

Sju månader

Hon ser svårigheter med att receptbefria betablockerare som är godkända för många olika indikationer såsom hypertoni, giftstruma och supraventrikulär tachyartymi. Det är diagnoser som inte är lätta att ställa själv och där behandlingseffekten behöver följas upp och dosen justeras. Läkemedelsverkets jurister har också gjort bedömningen att receptstatus för centralt godkända läkmedel som Viagra inte kan ändras nationellt.”

Enligt Jane Ahlqvist-Rastad tar det i Sverige cirka sju månader från det att en ansökan om receptfrihet lämnas in till ett beslut fattas. Hon påpekar dock att nya läkemedel nästan aldrig är receptfria, åtminstone inte i Sverige, eftersom biverkningar eller andra oönskade läkemedelsreaktioner ibland ger sig till känna först efter lanseringen av en produkt.