Annons

Nya etiska principer för samarbete mellan företag och intresseorganisationer

Läkemedelsindustriföreningen har antagit ett åtgärdsprogram för att samarbete mellan läkemedelsföretag och brukarorganisationer ska ske etiskt. Men Apoteket menar att viktiga frågor inte diskuteras i den utredning som ligger till grund för åtgärderna.

19 jun 2006, kl 16:48
0

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, har nu deklarerat att man antagit praktiskt taget alla åtgärder som utredaren Bengt Lindqvist föreslagit.
Men Apoteket anser att det finns brister i den utredning som åtgärderna bygger på.
– Vi tycker inte att det är fel på förslagen, men grundläggande etiska principer har inte tagits fram tillräckligt tydligt, säger Bo Gunnarsson, Apotekets ledningskansli.
Han saknar bland annat en diskussion kring Apotekets och statens roll i utredningen.
– Apoteket är länken mellan producenterna och brukarna. Staten står för merparten av kostnaden för läkemedel. Därför borde vår och samhällets roll ha analyserats utförligare. Kommer man fram till att Apoteket inte har någon roll bör det analyseras varför. Det har vi inte sett.
Richard Bergström, vd Lif, är förvånad över synpunkterna.
– Vi har tillsatt den här utredningen för att klargöra vår roll. Det finns flera aktörer, till exempel Socialstyrelsen, vars roll borde belysas. Men den här utredningen gäller oss.

Håller inte med
Han menar att grundläggande principer visst har tagits fram.
– Den bärande principen är öppenhet. Först när det uppnåtts kan man få till stånd fler ändringar. Att företag nu måste redovisa vilka samarbeten de har med intresseorganisationer i vår databas som finns tillgänglig över internet, är därför den viktigaste åtgärden.
Också Karin Sandström, Handikappförbundens samarbetsorgan, betonar betydelsen av att öppenheten ökar. Hon anser att man nu kommit en bit på vägen.