Annons

Bättre information till synskadade

Nu är det möjligt att få bipacksedel och text från Patient-Fass i punktskrift. Och första maj trädde den svenska lagstiftning i kraft som kräver information till synskadade på läkemedelsförpackningar för nya preparat.

19 jun 2006, kl 16:50
0

Hittills har hanteringen av läkemedel varit ett bekymmersamt kapitel för många synskadade.
– Man har själv fått märka sina mediciner med punktskrift, säger Bengt Troberg, rehabiliteringskonsulent på Synskadades riksförbund.
Han är glad åt de förbättringar som nu sker och som förbundet har arbetat för.
– För den som bor ensam och har många läkemedel är det svårt att hålla reda på medicinerna. Man är beroende av hjälp från grannar och anhöriga. Så det här är ett viktigt lyft.

Ska vara märkta
Förra hösten trädde ett direktiv från EU i kraft som innebär att förpackningar för nya läkemedel och läkemedel som omcertifieras ska vara märkta med punktskrift. Första maj implementerades lagen i Sverige. Namn och styrka, i de fall olika styrkor förekommer, ska framgå.
– Från början ville vi att det skulle finnas mer information, men det är inte realistiskt eftersom punktskriften tar stor plats. Vi tycker att det viktigaste är att namnet och styrkan framgår, säger Bengt Troberg.
Målet är att alla läkemedelsförpackningar inom fem år ska vara märkta med punktskrift, berättar Christina Wik, chef för regulatoriska enheten på Läkemedelsverket. Veterinärmedicin och produkter som enbart används på sjukhus är undantagna de nya kraven.
Även andra åtgärder har nyligen införts. Läkemedelsindustriföreningen (Lif) har tagit initiativ till att göra Patient-Fass och bipacksedlar tillgängliga för synskadade. Sista maj blev det möjligt att beställa bipacksedel och information från Patient-Fass i punktskrift, antingen via Apoteket eller direkt från läkemedelsföretag.

Kan utvecklas
Lif planerar också att förbättra tillgängligheten för produktresuméer och Fass-texter.
– Vi ska först se hur det här faller ut, men tanken är att synskadade också ska ha möjlighet att ta del av information som vänder sig till professionen, säger Per Manell, chef för Fass-verksamheten på Lif.
Bengt Troberg uppskattar att ungefär 1 500 personer i Sverige kan läsa punktskrift så bra att de kan ta del av svårare texter. Cirka 5 000 kan läsa tillräckligt bra för att ha nytta av läkemedelsnamnet på förpackningar.
– Nu ökar också motivationen att lära sig punktskrift då kunskapen bli användbar i dagliga livet, säger han.