Annons

Vi tycker – säkrare läkemedelsförpackningar

Enligt statistik från Socialstyrelsen, som bygger på internationella studier, drabbas 20-25 000 patienter i Sverige varje år av skador på grund av att läkemedel har feldoserats eller förväxlats av vårdpersonal. Det rapporterades av SVT den 16 maj.

19 jun 2006, kl 16:44
0

Annons

Vilka är dina tre viktigaste förslag för bättre och säkrare läkemedelsförpackningar?

Ingmarie Skoglund, ordförande i läkemedelskommittén i Södra Älvsborg
– Först och främst ska det generiska namnet stå med STORA BOKSTÄVER på förpackningen. Man skall inte behöva tveka om vilket medel som finns i tabletten. Fantasinamnen skall vara små. Så vill jag att indikationen/ indikationerna ska vara tryckta på förpackningen, i alla fall de viktigaste. Slutligen skulle
man kunna använda färger
som markering – till exempel olika färger i viktiga preparatgrupper.

Lena Westin, Kilen
– För att skapa säkrare förpackningar behövs standardiseringar. Det generiska namnet skall vara störst och tydligast på förpackningen, eventuellt fantasinamn skall vara i mindre format. Styrkan skall också framgå tydligt och stort. Att läkemedel feldoseras och förväxlas av vårdpersonal har delvis med förpackningarna att göra, men feldoseringar beror främst på kunskapsbrist eller brist på uppföljning av patienter. Ett tydligt exempel är dosering av psykofarmaka. Information och debatter om frågan ökar medvetenheten
hos konsumenter och vårdpersonal.

Bodil Ericsson, Sveriges kommuner och landsting
– Någon form av system för identifiering av lägsta till högsta tillgängliga styrka inom varje preparat. Samma system för alla preparat, för att minska antalet dosfel. Substansnamnet skall vara det mest framträdande på förpackningen, varumärket skall vara underordnat detta. Detta tillsammans med generisk förskrivning har potential att minska många misstag. Krav på överensstämmande inner- och ytterförpackning. Jag är förvånad att detta tillåts.

Steinar Høeg, vd Astrazeneca Sverige
– Utbildning, utbildning, utbildning. Trots att kraven på förpackningarna ökat och följsamheten från originaltillverkarna är mycket god, kan summan av antalet läkemedel och alla byten som görs i apoteken, skapa en ohållbar situation för användaren. Det blir helt enkelt för mycket att hålla styr på. Vårdpersonal och patienter måste utbildas om läkemedlen – varför, när och hur – för att undvika skador och för att öka följsamheten. LIF erbjuder en sådan utbildning. Dessutom borde någon undersöka vilken ohälsa bristande följsamhet och underbehandling ger.